Vaststellingsovereenkomst bij WIA

Wanneer u als werknemer ziek wordt, heeft u de eerste twee jaar van uw ziekte gewoon recht op doorbetaling van uw loon. Ook bent u wettelijk beschermd tegen ontslag. Dat wil niet zeggen dat werkgevers niet kunnen proberen om u toch te ontslaan. Vaak gebeurt dit door voor te stellen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Uw werkgever zal u dan een vaststellingsovereenkomst aanbieden, waarin de afspraken rondom het ontslag zijn vastgelegd. Als u korter dan twee jaar ziek bent geweest, dan is het tekenen van zo’n vaststellingsovereenkomst niet zonder risico’s. U kunt dan namelijk uw uitkeringsrechten kwijtraken. Bent u al twee jaar arbeidsongeschikt, dan ligt de situatie anders en heeft u na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst meestal recht op een WIA-uitkering. Gratis controle vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

WIA en vaststellingsovereenkomst? Laat dit altijd controleren

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Voorkom problemen met uw WIA uitkering

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost 

Geen WIA na instemmen met ontslag tijdens ziekte

Een werknemer die minder dan twee jaar ziek is, doet er meestal niet verstandig aan om een vaststellingsovereenkomst voor ontslag met wederzijds goedvinden te tekenen. Hoewel het soms een logische oplossing lijkt en u zich wellicht schuldig voelt naar uw werkgever toe, betekent ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst na minder dan twee jaar ziekte dat u uw recht op doorbetaling van het loon vrijwillig opgeeft. Als u vervolgens bij het UWV aanklopt voor een uitkering, zal het UWV waarschijnlijk oordelen dat u hen heeft benadeeld door in te stemmen met uw ontslag. Immers, u had gewoon recht op loon van uw werkgever. Het UWV kan vervolgens besluiten dat u geen recht heeft op een WIA-uitkering, terwijl u na ontslag ook geen loon meer ontvangt. U kunt hierdoor dus in financiële problemen raken.

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Het is dus sterk af te raden om een vaststellingsovereenkomst te tekenen als u korter dan twee jaar ziek bent, omdat u hiermee groot risico loopt om uw WIA-rechten kwijt te raken. Bent u echter al twee jaar arbeidsongeschikt, dan verandert de situatie. Na twee jaar is uw werkgever namelijk niet langer verplicht om uw loon door te blijven betalen en vervalt tevens de ontslagbescherming. Uw werkgever mag u na twee jaar ziekte dus ontslaan. Ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst kan in zo’n situatie een prima oplossing zijn. Daarmee wordt voor beide partijen een procedure bij het UWV vermeden en in goed overleg is er maatwerk mogelijk betreffende de voorwaarden rondom het ontslag. Bovendien kunt u na twee jaar ziekte een vaststellingsovereenkomst tekenen zonder uw WIA-rechten kwijt te raken. Daarvoor moet u wel op een aantal zaken letten.

Voorwaarden vaststellingsovereenkomst bij WIA-uitkering

Wanneer u instemt met ontslag via een vaststellingsovereenkomst, behoudt u meestal het recht op een WIA-uitkering. Hiervoor gelden een aantal spelregels die gevolgd moeten worden. Het is van belang dat u hier bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst rekening mee houdt. Ten eerste moet het duidelijk zijn dat u al twee jaar arbeidsongeschikt bent en dat zowel u als uw werkgever er alles aan heeft gedaan om u te (laten) integreren. Bijvoorbeeld door aangepast werk uit te voeren of door een andere functie te proberen. Ook moet er geen zicht zijn op spoedig herstel van uw ziekte. Uw mate van arbeidsongeschiktheid moet bovendien zijn vastgesteld door een bedrijfsarts en u moet voor tenminste 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering.

Laat uw vaststellingsovereenkomst bij WIA controleren

Het is dus mogelijk om een vaststellingsovereenkomst bij WIA te tekenen, zonder uw uitkeringsrechten te verliezen. Om er zeker van te zijn dat u de juiste spelregels heeft gevolgd en niets over het hoofd heeft gezien, is het raadzaam om in geval van ontslag bij ziekte altijd juridisch advies in te winnen. Bij missers kunnen de financiële gevolgen immers erg groot zijn. Wij adviseren u graag en kunnen u bijstaan tijdens de ontslagprocedure.

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Vrijblijvend intakegesprek

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.