Zal ik de vaststellingsovereenkomst wel of niet ondertekenen?

Het uitgangspunt van een vaststellingsovereenkomst is dat werkgever en werknemer in goed overleg tot beëindiging van de arbeidsrelatie komen. Zowel werkgever als werknemer moeten dus instemmen met de inhoud van een vaststellingsovereenkomst alvorens deze te ondertekenen. Werkgevers willen nogal eens druk uitoefenen op een werknemer om de overeenkomst snel te ondertekenen. Zij hebben er immers belang bij dat de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk eindigt omdat tot aan de formele einddatum het salaris moet worden doorbetaald. Laat u echter niet onder druk zetten. Geef aan dat u de overeenkomst eerst grondig wilt doornemen en voorleggen aan ons alvorens u besluit deze al dan niet te ondertekenen. Bedenk dat u gewoon in dienst blijft zolang u de vaststellingsovereenkomst niet heeft getekend.

Wanneer moet u de vaststellingsovereenkomst niet ondertekenen?

Het is belangrijk om u te realiseren dat u niet verplicht bent een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. De werkgever kan vervolgens naar de rechter stappen om uw arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden, maar deze stap willen veel werkgevers liever niet nemen omdat het veel geld en tijd kost. In de volgende situaties is het af te raden om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen:

  • Tijdsdruk:

    De werkgever moet u voldoende tijd geven om de vaststellingsovereenkomst te lezen en te laten toetsen door ons. Hoeveel tijd hiervoor nodig is verschilt uiteraard per situatie maar een week is wel het minimum. Als de werkgever aandringt op snelle ondertekening is dit in veel gevallen een indicatie dat er bepalingen in de overeenkomst staan die ongunstig zijn voor de werknemer.

  • Juridisch advies:

    Het is alleszins redelijk om de overeenkomst niet te ondertekenen als u nog geen reactie van uw raadsman of raadsvrouw heeft gekregen. Laat u in zo’n geval niet onder druk zetten om toch te tekenen omdat de datum waarop dit zou gebeuren is aangebroken. Laat uw overeenkomst kosteloos door ons controleren. Ontvang binnen enkele uren een reactie.

  • U bent met ziekteverlof:

    Als u ziek thuis zit wil de werkgever soms proberen om u door middel van een vaststellingsovereenkomst eerder te ontslaan dan de wettelijke termijn van 2 jaar. Dit is in vrijwel alle gevallen ongunstig. Als u 2 jaar ziek bent kan de werkgever u wel ontslaan en heeft u recht op een uitkering krachtens de WIA. Maar als deze termijn nog niet is verstreken kunt u in de meeste gevallen niet voor zo’n uitkering in aanmerking komen. Het gevolg kan zijn dat u een beroep moet doen op een bijstandsuitkering, welke in vrijwel alle gevallen veel lager is dan een WIA uitkering. Deze laatste is namelijk gebaseerd op uw laatst verdiende salaris.


Laat uw vaststellingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkDe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend. Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan controleren wij graag voor u of het verstandig is om deze te ondertekenen.