Vrijstelling van werk bij een vaststellingsovereenkomst

In veel vaststellingsovereenkomsten wordt opgenomen dat de werknemer tot aan de datum van het einde van het dienstverband wordt vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden. De belangrijkste reden daarvoor is dat de werknemer alvast kan starten met het zoeken naar een nieuwe baan. Omdat de werknemer nog in dienst is geeft hem dit een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt.

Wanneer wordt de vrijstelling van werk overeengekomen?

Er is een aantal situaties denkbaar waarbij een vrijstelling van werk wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst:

  • Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding als gevolg van een arbeidsconflict
  • De werkzaamheden van de werknemer zijn vervallen en de werkgever kan geen passend vervangend werk aanbieden
  • De werknemer is van mening dat de werknemer niet goed functioneert en vervangend werk is niet voorhanden

Direct hulp bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Zekerheid op een WW-uitkering

1000+ overeenkomsten verbeterd

7 dagen per week bereikbaar (vandaag tot 21:30 uur)

Vrijstelling van werk in plaats van ziekmelding is riskant

Als een werkgever de werknemer wil ontslaan met een vaststellingsovereenkomst kan de werkgever voorstellen dat de werknemer zich niet ziek meldt maar een vrijstelling van werk krijgt tot de einddatum. Dit is voor de werkgever gunstig, want bij ziekte mag hij een werknemer niet ontslaan. Als u zo’n aanbod krijgt, realiseer u dan dat u mogelijk in de problemen komt bij het claimen van het recht op sociale zekerheidswetten als u niet ziekgemeld bent maar toch niet in staat bent om te gaan werken. Een WW-uitkering krijgt u bijvoorbeeld alleen als u beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Als u ziekgemeld bent is dat niet het geval. Laat u altijd door ons adviseren alvorens u akkoord gaat met het niet verwerken van een ziekmelding en te kiezen voor vrijstelling van werk.

Verrekening van vakantiedagen bij een vrijstelling van werk

Veel werkgevers bieden ene vrijstelling van werk aan bij een vaststellingsovereenkomst. Zij willen dan vaak bedingen dat de nog openstaande vakantiedagen en overuren worden verrekend met de vrijstellingsperiode. Werknemer kan hiermee akkoord gaan als de periode van vrijstelling van werk veel langer is dan het aantal verlofuren waarop hij nog recht heeft. Als dit niet het geval is hoeft de werknemer niet in te stemmen met verrekening van de verlofuren en kan hij aandringen op uitbetaling. Zeker als de vrijstelling van werk van werk uitsluitend de wens van de werkgever is, bijvoorbeeld bij ontzegging van de toegang tot het bedrijf, is het gebruikelijk dat openstaand verlof wordt uitbetaald.

Hoe benut u de periode van vrijstelling?

De periode van vrijstelling kan worden benut voor het vinden van een andere baan. Ook gebruiken veel werknemers deze overbrugging om tot rust te komen omdat ontslag vaak een grote impact heeft op het persoonlijke leven. Mocht het gebeuren dat u tijdens de vrijstellingsperiode al een andere baan vindt, let dan goed op wat hiervan de consequenties zijn. Het is goed om hierover een aparte clausule in de vaststellingsovereenkomst op te nemen als het de verwachting is dat deze situatie zich gaat voordoen.

Laat uw overeenkomst kosteloos controleren

vso checkEen kleine fout in uw overeenkomst en u verliest direct al uw rechten. U heeft geen recht meer op een WW-uitkering en u komt al snel in de financiële problemen. Het is daarom belangrijk om deze problemen te voorkomen en de overeenkomst te laten controleren.