Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze altijd controleren!

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost

Een kleine fout in uw overeenkomst kan grote financiële en/of juridische gevolgen hebben. Laat daarom uw overeenkomst altijd controleren door een specialist.

Afrekening van verlof en vakantiedagen bij een vaststellingsovereenkomst

Wanneer een medewerker door het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst wordt ontslagen staan er vaak nog vakantiedagen of andere verlofuren open. Hier kan op verschillende manieren mee worden omgegaan. In dit artikel zetten we voor u uiteen wat de mogelijkheden zijn.

Uitbetalen of opnemen

De wet geeft als uitgangspunt dat niet genoten verlofuren worden uitbetaald. Deze uren worden tegen het uurloon van de desbetreffende medewerker met hem afgerekend. Hiervoor geldt het bijzonder belastingtarief, er gaat dus vaak nog wel een flink bedrag van het bruto uurloon af. Werkgevers dringen vaak aan op opname van de openstaande verlofuren. Maar een werknemer hoeft hier niet mee akkoord te gaan. Als het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd dan wordt sowieso vaak overeengekomen dat de medewerker niet tot het einde van de opzegtermijn zijn werkzaamheden blijft uitvoeren. De tijd tussen de laatste werkdag en het einde van de arbeidsovereenkomst hoeft de werknemer dus niet te overbruggen door zijn openstaande verlofuren op te nemen.

Een groot aantal verlofuren

Vooral medewerkers die lang in dienst zijn hebben soms een groot aantal verlofuren openstaan. Dit kunnen weken en soms zelfs maanden zijn. Werkgevers zijn vaak niet heel erg happig om al deze uren uit te betalen en daarom proberen ze hun medewerker ertoe te bewegen een flink deel van deze uren op te nemen. Maar dit kan dus niet verplicht worden opgelegd. Natuurlijk kan de werknemer akkoord gaan met het opnemen van (een deel van) het openstaande verlof, maar maak hierover goede afspraken en leg ze vast in de vaststellingsovereenkomst.

Vrijstelling van werk

In veel vaststellingsovereenkomsten wordt opgenomen dat de werknemer de periode van overeenkomst tot aan de feitelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst niet meer hoeft te werken, vrijgesteld van werk of slechts nog beperkt aanwezig is om zaken over te dragen. Veel werkgevers willen in de vaststellingsovereenkomst opnemen dat de nog openstaande verlofdagen als zijnde ‘genoten’ worden weggestreept tijdens de periode dat de medewerker is vrijgesteld van werk. Dit kan redelijk zijn als een werknemer bijvoorbeeld nog 10 verlofdagen open heeft staan en hij gedurende bijvoorbeeld 2 maanden wordt vrijgesteld van werk met behoud van salaris. Als er sprake is van 2 maanden openstaande vakantiedagen dan is het geenszins redelijk dat de werknemer deze vakantiedagen ‘opneemt’ tijdens de vrijstellingsperiode. Dan zal de werkgever dus tot uitbetaling moeten overgaan.

Ontzegging van de toegang

Als de werknemer niet akkoord gaat met het opnemen van verlof maar de werkgever hem de toegang tot het bedrijf wil ontzeggen, waardoor hij dus niet meer kan komen werken tot aan de overeengekomen einddatum, dan is het niet redelijk om van de werknemer te verlangen dat hij verlofdagen opneemt zodat deze niet hoeven te worden uitbetaald. Wel kan de werkgever dan bedingen dat gedurende de vrijstellingsperiode geen verlof meer wordt opgebouwd. Het verlof dat open staat op de datum dat het dienstverband eindigt moet dan binnen een maand na beëindiging worden uitbetaald aan de voormalige werknemer.

Uw vaststellingsovereenkomst laten controleren

Heeft u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen en wilt u zeker weten dat deze overeenkomst in orde is? Laat uw overeenkomst gratis controleren door onze arbeidsjuristen.