Heeft een uitzendkracht ook recht op transitievergoeding?

euro

Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook recht op een transitievergoeding als uitzendkracht. Het uitzendbureau is degene bij wie u in dienst bent en van wie u uw salaris ontvangt. Zij zijn uw werkgever en zijn dus verantwoordelijk voor het betalen van uw ontslagvergoeding. U moet binnen die twee jaar wel een minimaal aantal weken werkzaam zijn geweest om voor een transitievergoeding in aanmerking te kunnen komen. Ook moet het zo zijn dat het uitzendbureau geen ander werk voor u heeft zodat u aangewezen bent op een WW-uitkering.

Hoe wordt de transitievergoeding voor een uitzendkracht berekend?

Wanneer u als uitzendkracht werkt is uw salaris vaak wisselend. Doorgaans wordt u per gewerkt uur uitbetaald en moet u wekelijks uw urenstaat aan het uitzendbureau doorgeven waarna er in de regel per 4 weken wordt uitbetaald. Als u vanwege onvrijwillige werkloosheid in aanmerking komt voor een transitievergoeding door het uitzendbureau zal worden uitgegaan van een gemiddeld maandloon over de afgelopen jaren. Er geldt geen minimum aantal dienstjaren meer om voor een transitievergoeding in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2020 is de wet gewijzigd en ontvangt u een ontslagvergoeding voor ieder jaar dat u in tijdelijke of vaste dienst bent geweest bij uw werkgever.

Direct hulp bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost 

Geen transitievergoeding als u binnen 6 maanden weer aan de slag kunt

Als u als uitzendkracht wordt ontslagen bij de werkgever waar u op dat moment in dienst bent dan kan het natuurlijk gebeuren dat u na verloop van tijd weer terug kunt komen omdat er weer genoeg werk beschikbaar is Als u binnen 6 maanden na uw ontslag weer aan het werk kunt bij dezelfde werkgever dan heeft u geen recht op een transitievergoeding. Uiteraard mag u dit werk niet weigeren, omdat dit tevens u recht op een WW-uitkering in gevaar brengt. Natuurlijk is het zuur als u twee weken voor het einde van deze periode een bericht krijgt dat u weer bij het bedrijf aan het werk kunt. Als de transitievergoeding al is uitbetaald zal u deze terug moeten betalen. Het is dus verstandig om uw transitievergoeding niet uit te geven totdat zeker is dat u deze mag houden.

Misbruik van uitzendkrachten om transitievergoeding te vermijden

Het komt helaas voor dat er misbruik wordt gemaakt van uitzendkrachten om te voorkomen dat ze in aanmerking komen voor een transitievergoeding. Bedrijven willen om die reden nogal eens een contract niet verlengen of onderbreken om zo onder de regels voor het uitkeren van de transitievergoeding uit te kunnen komen. Dit is helaas niet altijd te voorkomen als u voor een uitzendbureau werkt. U krijgt als uitzendkracht vaak wel een wat hoger salaris dan iemand die bij het bedrijf in dienst is omdat een vaste medewerker kan profiteren van bepaalde voordelen die u als uitzendkracht niet hebt.

Steeds meer vaste contracten voor werknemers

Als het goed gaat met de economie dan neemt het aantal langdurige uitzendkrachten vaak af. Bedrijven zijn dan namelijk sneller geneigd een medewerker in dienst te willen nemen omdat er krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Als u in dienst treedt bij een bedrijf waar u voorheen als uitzendkracht werkzaam was dan komt u uiteraard sowieso in aanmerking voor een transitievergoeding mocht u arbeidsovereenkomst op enig moment toch worden ontbonden. De jaren dat u als uitzendkracht bij hetzelfde bedrijf werkte tellen dan mee als dienstjaren. Natuurlijk is het zo dat uw ontslag niet verwijtbaar of vrijwillig mag zijn. Als u op staande voet wordt ontslagen krijgt u geen transitievergoeding. Evenmin komt u als uitzendkracht in aanmerking voor een transitievergoeding als u zelf besluit om bij het bedrijf weg te gaan. De hoogte van uw transitievergoeding is gelijk aan die van een medewerker in vaste dienst namelijk 1/3 of 1/2 van uw (gemiddelde) maandsalaris, al naar gelang het aantal dienstjaren.