Wat zijn de gevolgen voor uw transitievergoeding en uw WW-uitkering?

euro

Bij ontslag bij uw werkgever heeft u recht op een zogenaamde transitievergoeding vanaf het moment dat u in dienst treedt. De minimale termijn van 2 jaar om voor een ontslagvergoeding in aanmerking te komen is vervallen vanaf 1 januari 2020. De transitievergoeding is een bedrag dat u uitbetaald krijgt als compensatie voor uw ontslag. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren bij uw werkgever. Hoe langer u in dienst was, des te hoger is uw transitievergoeding. Als u een transitievergoeding accepteert heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van uw WW uitkering.

Wanneer krijgt u een transitievergoeding?

U krijgt een transitievergoeding als u niet verwijtbaar wordt ontslagen. Dit is het gevolg als u bijvoorbeeld boventallig bent of als het bedrijf waar u werkt failliet gaat of zijn activiteiten om een andere reden beëindigt. U krijgt ook een transitievergoeding als u langer dan 2 jaar ziek bent en wordt ontslagen omdat re-integreren geen optie is. In geval van een transitievergoeding en recht op een WW uitkering, wordt deze vergoeding niet gekort op uw uitkring. U kunt deze dus gebruiken om uw maandinkomen aan te vullen of u kunt het geld bewaren voor later.

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze altijd controleren!

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis check vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost 

Een kleine fout in uw overeenkomst kan grote financiële en/of juridische gevolgen hebben. Laat daarom uw overeenkomst altijd controleren door een specialist.

Andere mogelijke gevolgen bij en transitievergoeding

Hoewel uw transitievergoeding dus geen directe gevolgen heeft voor uw recht op een WW-uitkering is er wel een aantal andere zaken waarmee u rekening moet houden. Om u recht op WW niet in gevaat te brengen is het belangrijk dat u direct beschikbaar bent voor een nieuwe baan. U moet dus meteen gaan solliciteren en u inschrijven bij uitzendbureaus. Als uw transitievergoeding als inkomen wordt bestempeld kan dit gevolgen hebben voor uw recht op zorg- en huurtoeslag en mogelijke andere inkomensafhankelijke vergoedingen. Als u besluit uw vergoeding op de bank te zetten heeft dit gevolgen als u na uw WW-periode een beroep moet doen op een bijstandsuitkering (Participatiewet) en uw spaargeld het vrij te laten vermogen overschrijdt.

Moet ik een aanbod voor een transitievergoeding direct accepteren?

Als u wordt ontslagen komt er vaak veel op u af. Uw wereld staat als het ware op zijn kop, zeker als het ontslag onverwacht komt of na een langdurig dienstverband bij uw werkgever. Zorg er altijd voor dat uw transitievergoeding in relatie tot WW wordt beoordeeld door een arbeidsjurist. Deze rekent na of de hoogte van de vergoeding klopt en of uw werkgever zich aan de regels heeft gehouden. Ook kunt u in sommige omstandigheden onderhandelen over een hogere vergoeding. Dit kan de moeite waard zijn als uw ontslag verwijtbaar is aan uw werkgever of als er andere zwaarwegende argumenten zijn. Zo krijgt u geen WW en ook geen transitievergoeding als u zelf ontslag neemt. Sommige minder sociale werkgevers willen een werknemer nogal eens onder druk zetten om dit te doen. Neem nooit zelf ontslag, wend u altijd tot een advocaat voor juridische bijstand om te voorkomen dat u een transitievergoeding of het recht op een WW-uitkering misloopt.

Meteen WW aanvragen bij ontslag

Als u wordt ontslagen is het belangrijk om  de aanvraag voor uw WW-uitkering in te dienen bij het UWV. Dit kunt u in de laatste week voor uw einddatum doen. Wacht hier dus niet mee tot uw laatste werkdag maar dien de aanvraag al eerder in. U kunt de feitelijke ontslagdatum bij de aanvraag aangeven zodat het UWV weet wanneer uw uitkering in moet gaan. U hoeft bij uw aanvraag niet te vermelden of u een transitievergoeding als aanvulling c.q. compensatie ontvangt voor uw WW-uitkering. Wel is het belangrijk dat uw werkgever de geldende opzegtermijn in acht neemt. Afhankelijk van het aantal dienstjaren bedraagt deze termijn 1 tot maximaal 4 maanden. Als u eerder wordt ontslagen zal uw recht op WW worden opgeschort, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.