Recht op transitievergoeding bij een WIA uitkering

euro

Als u in loondienst bent en u wordt door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt dan krijgt u altijd eerst twee jaar een ziektewet uitkering van uw werkgever. Deze is gebaseerd op het loon dat u op dat moment krijgt. Afhankelijk van uw CAO wordt de uitkering na een jaar verlaagd. Als blijkt dat u na deze twee jaar nog steeds niet kunt werken en er ook geen vervangend werk kan worden aangeboden door uw werkgever, dan volgt ontslag en kunt u in aanmerking komen voor een uitkering in het kader van de wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet bestaat uit twee soorten uitkeringen, de wet WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten). Ongeacht of u voor een WGA of IVA uitkering in aanmerking komt heeft u recht op een transitievergoeding van uw werkgever.

Wanneer krijg ik de transitievergoeding als ik ziek thuis ben?

U komt in aanmerking voor een transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Dan volgt namelijk in vrijwel alle gevallen ontslag. Op basis van het aantal dienstjaren dat u bij uw werkgever heeft gewerkt, zowel in tijdelijke als vaste dienst, wordt de transitievergoeding berekend. Deze is gebaseerd op uw maandsalaris en bedraagt 1/3 van het bruto maandloon per dienstjaar. De uitkering wordt door uw werkgever netto uitbetaald, de loonbelasting wordt hierop al in mindering gebracht. De uitkering is vrij te besteden, dit geld hoeft u dus niet aan bijvoorbeeld een re-integratietraject uit te geven. Doet u dit wel dan betaalt u geen belasting over uw ontslagvergoeding. Denk bijvoorbeeld aan omscholing naar een ander beroep.

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze altijd controleren!

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WIA uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost

Een kleine fout in uw overeenkomst kan grote financiële en/of juridische gevolgen hebben. Laat daarom uw overeenkomst altijd controleren door een specialist.

Wat moet ik doen als mijn werkgever mij eerder wil ontslaan?

Als duidelijk is dat u vanwege ziekte of handicap uw werk niet meer kunt doen en dat deze situatie ook niet meer zal verbeteren, dan is een werkgever soms geneigd om al voordat u 2 jaar een ziektewetuitkering hebt ontvangen voor te stellen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever doet dit over het algemeen om de kosten van het langer uitbetalen van een ziektewetuitkering te voorkomen. Maar het is heel onverstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen en akkoord te gaan met een transitievergoeding als u de maximale termijn van 2 jaar nog niet hebt bereikt. Het gevolg is namelijk dat u een lagere transitievergoeding krijgt bij uw ontslag. Maar nog veel erger is dat u het risico loopt dat u niet in aanmerking komt voor een WIA uitkering.

Wel of niet weer aan de slag?

Als u arbeidsongeschikt bent zijn er twee mogelijkheden. Het kan zijn dat u op enig moment weer aan de slag kunt. Het kan ook zo zijn dat uw ziekte of handicap zodanig is dat werken niet meer mogelijk is. Als u als gevolg van een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt bent geraakt en als de werkgever daarbij nalatig is geweest dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een hogere ontslagvergoeding. Het kan natuurlijk zijn dat uw werkgever hiervoor zelf een voorstel doet. Als dat niet zo is en u meent recht te hebben op een extra vergoeding dan kunt u hiervoor naar de rechter stappen. Laat u hierbij wel vertegenwoordigen door een goede arbeidsjurist.

Laat uw transitievergoeding altijd controleren door een deskundige

Doet uw werkgever u een voorstel voor ontslag met een transitievergoeding in aanloop naar een WIA uitkering? Laat het voorstel en ook de hoogte van de ontslagvergoeding altijd beoordelen door een jurist die is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Zo voorkomt u dat u mogelijk akkoord gaat met een te lage vergoeding.