De transitievergoeding voor 60-plussers

euro

Voor oudere werknemers geldt dat ze in aanmerking kunnen komen voor een hogere transitievergoeding. Er gold tot 1 januari 2020 een tijdelijke regeling voor werknemers van 50 jaar en ouder maar deze is komen te vervallen. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat ook werknemers van boven de 45 jaar weer makkelijker aan een baan komen. Voor 60-plussers die een transitievergoeding aangeboden krijgen bij ontslag geldt dit vaak niet. Vanwege de stijgende AOW-leeftijd geldt echter ook voor hen vaak nog een aanzienlijke periode totdat zij van hun pensioen kunnen genieten.

De hoogte van de transitievergoeding

Voor een 60-plusser geldt, zoals voor alle werknemers, dat hij een vergoeding krijgt voor ieder dienstjaar dat hij bij de werkgever heeft gewerkt. Ook als het dienstverband begon met een tijdelijke aanstelling of werken via een uitzendbureau. Voor de eerste tien jaar geldt een vergoeding van 1/3 van het maandsalaris en voor ieder dienstjaar. Vaak wordt met een oudere werknemer die wordt ontslagen een bijzondere regeling getroffen, zeker als bij voorbaat al duidelijk is dat de werknemer zeer waarschijnlijk geen nieuwe baan zal vinden.

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze altijd controleren!

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis check vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost

Een kleine fout in uw overeenkomst kan grote financiële en/of juridische gevolgen hebben. Laat daarom uw overeenkomst altijd controleren door een specialist.

De bijzondere positie van 60-plussers op de arbeidsmarkt

60-plussers nemen een bijzondere positie in op de arbeidsmarkt. Vaak zijn het mensen met een schat aan ervaring, maar er is ook een groep die kampt met gezondheidsproblemen waardoor werken niet goed meer mogelijk is. Als u als 60-plusser een transitievergoeding aangeboden krijgt in verband met ontslag dan hangt het van u persoonlijke situatie af wat u te doen staat. U kunt op zoek gaan naar een nieuwe baan, maar misschien is het in uw geval beter om te bekijken of u kunt stoppen met werken. Of dat laatste mogelijk is hangt af van de hoogte van uw vergoeding. Heeft u tientallen jaren bij deze werkgever gewerkt dan zal uw transitievergoeding wellicht voldoende zijn om een periode te overbruggen. U moet er daarbij wel rekening mee houden dat u in principe geen recht hebt op een WW-uitkering als u zich niet beschikbaar stelt voor werk. Als u gezond bent komt u uiteraard ook niet in aanmerking voor een uitkering krachtens de WIA (Wet Inkomensvoorziening naar Arbeidsvermogen). Ga dus nooit te snel akkoord met een voorstel van uw werkgever en maak gebruik van uw bedenktermijn en uw recht op juridisch advies voordat u een overeenkomst tekent.

Naar de rechter vanwege de transitievergoeding

Wanneer u een transitievergoeding als 60-plusser aangeboden krijgt kunt u deze accepteren als u het bedrag redelijk acht. Maar het is altijd verstandig om de berekening voor te leggen aan een arbeidsjurist. Deze kan toetsen of de werkgever de berekening juist heeft uitgevoerd. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals ontslag vlak voor het pensioen of ontslag op oneigenlijke gronden dan is het soms het overwegen waard om naar de rechter te stappen om een hogere ontslagvergoeding te eisen. Afhankelijk van de omstandigheden is de kans aanwezig dat de rechter hiermee instemt. Veel werkgevers zullen met een vonnis van de rechter instemmen omdat verder procederen het dienstverband met de medewerker in stand houdt en het salaris moet worden doorbetaald.

Veranderende regels met betrekking tot de AOW leeftijd

In het in 2019 afgesloten Pensioenakkoord is ook een paragraaf opgenomen voor de pensioenleeftijd. De transitievergoeding voor 60-plussers zal hier ongetwijfeld op van invloed zijn. Maar aangezien er eind 2019 nog geen definitieve wetsvoorstellen zijn gemaakt, laat staan aangenomen. Daarom is het heel verstandig om, als u wordt ontslagen terwijl u 60-plusser bent, uw transitievergoeding te laten beoordelen door een arbeidsjurist. Deze kan de laatste stand van zaken bij de beoordeling meenemen en u goed adviseren of het verstandig is om het voorstel van de werkgever te accepteren of hierover in onderhandeling te gaan of indien nodig de gang naar de rechter te overwegen.