De transitievergoeding en het ‘slapend dienstverband’

euro

Als een werknemer ziek thuis is en de termijn voor de ziektewet loopt af, dan komt het moment om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Soms koos een werkgever er dan voor om dit niet te doen, met als argument dat de transitievergoeding dan niet uitbetaald behoefde te worden. Zeker als het ging om een werknemer die vele tientallen jaren in dienst is geweest en dus een hoge vergoeding zou krijgen, werd deze constructie toegepast. De werknemer werd dan niet ontslagen, maar kreeg een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. De werknemer verricht geen werkzaamheden en kreeg ook geen salaris, maar was formeel nog wel steeds in dienst bij zijn werkgever. Dit was natuurlijk zeer nadelig voor de werknemer. Daarom zijn de regels veranderd.

Slapend dienstverband bij zicht op herstel

Een slapend dienstverband wordt soms aangeboden aan een werknemer als er zicht is op spoedige werkhervatting. Als de werknemer vrijwel hersteld is na 2 jaar ziektewet en het bijvoorbeeld nog hooguit enkele maanden duurt voordat hij weer aan de slag kan, dan kan een dergelijke constructie nog wel te billijken zijn. Als het de werkgever alleen te doen is om te voorkomen dat de transitievergoeding moet worden uitbetaald is deze handelswijze natuurlijk van geheel andere orde.

Direct hulp bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost 

Slapend dienstverband is slecht werkgeverschap

In een rechtszaak die een terminaal zieke werknemer aanspande tegen haar wekgever kwam de rechter tot de conclusie dat het getuigde van slecht werkgeverschap dat de werkgever in dit geval niet was overgegaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer was immers terminaal ziek zonder uitzicht op herstel. Het argument dat de arbeidsovereenkomst niet was ontbonden omdat er wellicht toch nog kans was op werkhervatting was hier niet aan de orde. De werkgever had deze keuze alleen gemaakt om uit te komen onder betaling van de ontslagvergoeding waarop de werknemer wettelijk recht heeft. Deze uitspraak had verstrekkende gevolgen voor vergelijkbare gevallen.

Transitievergoeding claimen bij het UWV

De werkgever heeft vanaf 2020 de mogelijkheid om de transitievergoeding te claimen bij het UWV. Deze maatregel is genomen om slapende dienstverbanden bij langdurige ziekte te voorkomen. Doordat de werkgever nu niet meer zelf opdraait voor de – soms hoge – transitievergoeding die aan een zieke werknemer moet worden betaald bij ontslag na twee jaar ziektewet, hoopt de regering te voorkomen dat werknemers die ziek thuis zijn in financiële problemen komen doordat de werkgever ze een slapend dienstverband aanbiedt en vervolgens de loondoorbetaling staakt. Omdat de werknemer niet werkloos is, hij is immers op papier nog in dienst bij zijn werkgever, kan hij geen beroep doen op een uitkering krachtens de WW of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dan rest alleen nog een aanvraag voor een bijstandsuitkering, wat vaak een forse achteruitgang in inkomen tot gevolg heeft.

Verbetering van de positie van langdurig zieken

De wetswijziging waarbij het niet langer is toegestaan om een werknemer ‘af te schepen’ met een slapend dienstverband is natuurlijk een enorme verbetering als het gaat om de rechten van zieke werknemers. Als u ziek thuis bent en er is sprake van een langdurig ziekteverzuim, let er dan ook op dat uw werkgever u niet al vóór het einde van de ziektewetperiode van 2 jaar een vaststellingsovereenkomst aanbiedt om het dienstverband te beëindigen, vaak met het argument dat u toch niet meer aan het werk kunt. U verspeelt daarmee uw recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en bovendien loop u het risico dat uw transitievergoeding lager uitvalt dan wanneer de volledige termijn van ziektewet in acht wordt genomen. Laat u altijd adviseren en bijstaan door een arbeidsjurist als u in deze situatie terechtkomt. Deze deskundige kan u adviseren en bovendien narekenen of de toegekende transitievergoeding overeenkomt met waar u recht op heeft gezien u aantal dienstjaren bij deze werkgever.