Transitievergoeding na 2 jaar ziektewet

euro

Als u in de ziektewet belandt is dat natuurlijk nooit leuk. Zeker niet als het een langdurige periode is. Een ziektewet uitkering duurt maximaal twee jaar. Als u daarna nog steeds niet in staat bent om u werk te hervatten of aangepast werk te gaan doen dan volgt doorgaans ontslag en komt u in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Sommige werkgevers willen vorkomen dat u zo’n uitkering krijgt omdat zij hieraan financieel moeten bijdragen. Waar moet u op letten als uw werkgever u na twee jaar ziekte een transitievergoeding aanbiedt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden?

Recht op een transitievergoeding na ziekte

Wanneer u twee jaar ziek bent en u wordt ontslagen, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Deze wordt berekend volgens wettelijke regels. Voor ieder jaar dat u in dienst was krijgt u een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 1/3 deel van uw maandsalaris voor elk jaar. Als u het lastig vindt om zelf uw transitievergoeding te berekenen kunt u hiervoor ons raadplegen. De hoogte van uw vergoeding kan afwijken als de rechter hier een oordeel over velt, bijvoorbeeld als u ten gevolge van een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt bent geworden en uw werkgever nalatigheid kan worden verweten.

Direct hulp bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost 

De vaststellingsovereenkomst: tekenen of niet?

Wanneer u na twee jaar ziekte wordt ontslagen en uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan, teken deze dan zeker niet direct. U hebt wettelijk het recht om de overeenkomst te laten beoordelen door een jurist. Hier staat een termijn van minstens een week voor. Laat u dus zeker niet onder druk zetten om snel te tekenen, ook niet als u in het vooruitzicht wordt gesteld dat de transitievergoeding dan snel op uw bankrekening zal staan. Laat alle voorwaarden goed bekijken en beoordelen en teken alleen als u het er echt helemaal mee eens bent.

Teken nooit een overeenkomst als u nog geen twee jaar ziek bent

Het is zeer onverstandig om een transitievergoeding bij ontslag te accepteren als u nog geen 2 jaar een ziektewetuitkering ontvangt. U kunt hiermee namelijk u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering verliezen. Als u zeker weet dat u volledig zult herstellen en weer aan het werk kunt dan is er misschien niets aan de hand. Maar als u al twee jaar ziek thuis bent, hoe groot is die zekerheid dan? U zult een andere baan moeten vinden en afhankelijk van uw vakgebied is dat misschien moeilijker dan gedacht als u er twee jaar ‘uit’ bent geweest. U kunt dus beter uw gehele ziektewetperiode uitzitten en pas dan akkoord gaan met ontslag, uiteraard met een passende transitievergoeding.

Maak gebruik van het herroepingsrecht voor uw transitievergoeding

Als uw werkgever u heeft overrompeld met een transitievergoeding en u hebt de overeenkomst getekend, dan kan her gebeuren dat u een dag later tot de conclusie komt dat u dit niet had moeten doen. Dan is er nog geen man overboord. U kunt als werknemer namelijk de transitieovereenkomst of vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen herroepen. De werkgever heeft dit recht overigens niet. Maakt u gebruik van het herroepingsrecht, doe dit dan bij voorkeur schriftelijk en met een aangetekende brief. Als de tijd dringt kunt u een e-mail sturen waarin u de aangetekende brief aankondigt of een brief persoonlijk afgeven bij uw werkgever. Vraag in dat laatste geval altijd een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Mocht er dan een rechtszaak van komen dan kunt u indien nodig aantonen dat u tijdig van uw herroepingsrecht gebruik hebt gemaakt. Houd er rekening mee dat het recht op herroeping slechts eenmaal per 6 maanden mag worden ingezet.