Transitievergoeding bij ziekte

euro

Als u ziek bent en daardoor niet kunt werken heeft u recht op een ziektewetuitkering. Deze duurt maximaal twee jaar. Sommige werkgevers proberen zieke werknemers over te halen akkoord te gaan met ontslag. Dat is in vrijwel alle gevallen een onverstandige keuze. U verspeelt daarmee namelijk u recht op uw ziektewetuitkering en daarnaast in veel gevallen ook uw recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als u niet meer in staat bent om te werken.

Recht op een transitievergoeding na 2 jaar dienstverband is vervallen

Vanaf 1 januari 2020 is de wet voor de toekenning van een transitievergoeding gewijzigd. Voorheen kwam u hier pas voor in aanmerking als u minimaal 2 jaar in dienst was bij de werkgever. Nu bouwt u direct het recht op een ontslagvergoeding op vanaf de eerste dag dat u in dienst bent. Voor ieder jaar krijgt u een vergoeding gebaseerd op uw inkomen per maand. Deze wijziging is toegepast om te voorkomen dat werkgevers misbruik maken van werknemers door deze met tussenpozen in dienst te nemen om zo te voorkomen dat ze de transitievergoeding moeten uitbetalen. Ook als u ziek thuis bent heeft u uiteraard recht op een vergoeding bij ontslag. De twee jaar die u maximaal krijgt als ziektewetuitkering tellen daarbij natuurlijk gewoon mee.

Direct hulp bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost 

Teken nooit onder druk een transitieovereenkomst

Als uw werkgever u een transitievergoeding aanbiedt en deze opneemt in een vaststellingsovereenkomst, zet hier dan nooit direct uw handtekening onder. Ook niet als de werkgever hierop aandringt of uitspraken doet in de trant van ‘als u nu tekent heeft u het geld morgen op uw rekening’. Een vergoeding lijkt leuk, maar het kan vervelende gevolgen hebben als u ziek thuis bent en een uitkering ontvangt. Leg een transitievergoeding en eventuele bijkomende voorwaarden dus bij voorkeur voor aan een arbeidsjurist. U hebt wettelijk recht op minimaal een week voor overleg. Dan nog is het zo dat als u de overeenkomst tekent, u dit binnen 14 dagen kunt herroepen. Van dit recht mag u per periode van 6 maanden eenmaal gebruik maken. Wees er dus wel zeer zorgvuldig mee. Beter is het om niet te tekenen totdat u tevreden bent.

Verspeel uw recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet

Als u een ziektewetuitkering ontvangt komt het nogal eens voor dat een werkgever tussentijds de arbeidsovereenkomst wil ontbinden met een transitievergoeding. Dit is voor de werkgever voordeliger omdat hij opdraait voor de ziektewetuitkering. Maar als u hier op in gaat loopt u een groot risico. Als u ziek bent en u weet zeker dat u binnen enkele maanden weer volledig hersteld bent is er misschien niet zo veel aan de hand. Maar als u niet zeker weet wanneer u weer aan de slag kunt is het zeer onverstandig om uw arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Stel dat u arbeidsongeschikt blijft, geheel of gedeeltelijk, dan verspeelt u mogelijk uw recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als u instemt met een transitievergoeding in ruil voor ontslag.

Laat u goed informeren over ontslag bij ziekte

Als u ziek thuis zit dan bevindt u zich vaak al in een lastige positie. U zit ongetwijfeld niet goed in uw vel, misschien is de situatie omtrent uw ziekte onzeker en weet u niet of en zo in hoeverre u zult herstellen. Het is dan ook eigenlijk als werkgever not done om u op zo’n moment te benaderen met een voorstel voor ontslag. Ook als duidelijk is dat u uw werk in de toekomst niet meer kunt doen en de werkgever u geen alternatief werk kan aanbieden. De werkgever behoort hier zorgvuldig mee om te gaan en u mag uw werkgever hier ook zeker op aanspreken. Laat een voorstel voor ontslag tijdens ziekte dan ook altijd beoordelen door een advocaat. Laat u zeker niet onder druk zetten of overtuigen dat dit de juiste weg is.