Vaststellingsovereenkomst en studiekosten

Bij een vaststellingsovereenkomst verdienen studiekosten vaak wat extra aandacht. Dit is vooral het geval wanneer u als werknemer een terugbetalingsverplichting bent aangegaan ten aanzien van de studiekosten die uw werkgever voor u heeft gemaakt. Zeker als het initiatief voor het ontslag van uw werkgever afkomstig is, dan is het belangrijk om over deze terugbetalingsverplichting te onderhandelen. Zo kunt u bedingen in de vaststellingsovereenkomst dat u de studiekosten gedeeltelijk of zelfs in het geheel niet hoeft terug te betalen. Daarbij hangt veel af van hoe sterk uw onderhandelingspositie is. Hoe gaat één en ander in zijn werk?

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Het komt geregeld voor dat een werkgever een werknemer wil ontslaan door middel van het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijk document waarin de afspraken rondom uw ontslag zijn vastgelegd en waarin wordt bepaald dat het ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvindt. Dat betekent dus dat u instemt met uw ontslag. Om uw WW-rechten veilig te stellen is het daarbij van belang dat in de vaststellingsovereenkomst wordt vermeld dat het initiatief voor het ontslag bij uw werkgever ligt. Voor uw werkgever heeft ontslag via een vaststellingsovereenkomst een belangrijk voordeel; er is in dit geval namelijk geen ontslagvergunning van het UWV of toestemming van de kantonrechter nodig.

Geen ingewikkelde procedure

Uw werkgever kan u met een vaststellingsovereenkomst dus ontslaan zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Dat houdt in dat hiermee een langdurige, onzekere en soms kostbare procedure wordt vermeden. Dat kan voor beide partijen interessant zijn, en dus zeker ook voor uw werkgever. Vaak betekent dit dat de werkgever best bereid is om enige concessies te doen voor wat betreft de voorwaarden rondom het ontslag. Immers, hij kan u niet ontslaan via een vaststellingsovereenkomst als u niet uw handtekening onder het document wil zetten. Uw werkgever is dus afhankelijk van uw instemming en medewerking als hij een procedure bij het UWV of de kantonrechter wil voorkomen. Vaak leidt dit tot een sterke onderhandelingspositie voor u als werknemer, hoewel dit natuurlijk ook afhankelijk is van wat de reden voor uw ontslag is.

Voorwaarde in de vaststellingsovereenkomst rondom studiekosten

Een sterke onderhandelingspositie betekent dat u niet zomaar akkoord hoeft te gaan met de vaststellingsovereenkomst die uw werkgever u aanbiedt. Het is aan te raden de overeenkomst goed door te nemen en te onderhandelen over voorwaarden die voor u beter zijn. Veel werknemers focussen daarbij vooral op de ontslagvergoeding en vaak is dit inderdaad een punt waarop nog wel wat winst te behalen is. Vergeet echter niet om in de vaststellingsovereenkomst ook studiekosten de aandacht te geven. U heeft immers niet zoveel aan een hogere ontslagvergoeding als u er later achter komt dat u nog een hoge studieschuld moet terugbetalen aan uw werkgever.

Studiekosten zijn een investering

Als een werkgever studiekosten maakt voor een werknemer, dan doet hij dit bij wijze van investering. De werkgever gaat er immers vanuit dat de werknemer gedurende langere tijd bij de organisatie zal blijven werken. Vanuit dat uitgangspunt wordt er soms bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst afgesproken dat de werknemer de studiekosten geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen bij eerdere beëindiging van het dienstverband. U moet bijvoorbeeld na het volgen van een studie of cursus nog minimaal twee jaar in dienst blijven. Doet u dit niet, dan geldt er een terugbetalingsplicht.

Bij het onderhandelen over de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst kunnen studiekosten echter ook meegenomen worden. U kunt dan bijvoorbeeld bedingen dat u de studiekosten niet hoeft terug te betalen. Afhankelijk van uw positie, en die van uw werkgever, bestaat de kans dat de studiekosten inderdaad kwijtgescholden worden. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt om als werknemer mee te nemen in de onderhandelingen. Twijfelt u over de mogelijkheden? Dan is het altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen. Wij kunnen vaak meer uit de vaststellingsovereenkomst halen dan waar u in eerste instantie recht op denkt te hebben.

Laat uw vaststellingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkDe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend. Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan controleren wij graag voor u of het verstandig is om deze te ondertekenen.