Vaststellingsovereenkomst en het sociaal plan

In het bedrijfsleven komen reorganisaties met grote regelmaat voor. Bij een reorganisatie kunnen werknemers ontslagen worden op grond van bedrijfseconomische redenen. Het bedrijf bevindt zich bijvoorbeeld in financieel zwaar weer en het personeelsbestand moet inkrimpen omdat de salarissen anders niet meer betaald kunnen worden of omdat er zelfs een faillissement dreigt. Of een onderneming heeft bepaalde bedrijfsactiviteiten afgestoten of verkocht, waardoor een complete functiegroep komt te vervallen. Om financieel gezond te kunnen blijven en faillissement te voorkomen, moet een bedrijf zich aan kunnen passen aan de veranderde omstandigheden. Het gevolg is vaak een reorganisatie. Bij een reorganisatie kan werknemers soms gevraagd worden om een andere functie uit te gaan voeren of om minder uren te gaan werken. Een reorganisatie kan echter ook betekenen dat u met ontslag te maken krijgt.

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze altijd controleren

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten verbeterd

7 dagen per week bereikbaar (vandaag tot 21:30 uur)

Ontslagvergunning of vaststellingsovereenkomst

Wanneer een bedrijf u wil ontslaan vanwege een reorganisatie, dan moet uw werkgever daar in principe een ontslagvergunning voor aanvragen bij het UWV. Wanneer het UWV deze vergunning toekent, mag het bedrijf u ontslaan. U heeft dan recht op de wettelijke transitievergoeding, mits u minimaal 2 jaar in dienst bent geweest. Uw werkgever kan u echter ook vragen om u met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst te ontslaan. Wanneer u hiermee instemt, heeft uw werkgever geen ontslagvergunning nodig van het UWV. Dit kan voor beide partijen voordelen hebben, mits de voorwaarden die in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen juridisch in orde zijn.

Geen slepende ontslagprocedure

Een groot voordeel van ontslag via een vaststellingsovereenkomst, is dat daarmee een tijdrovende procedure bij het UWV kan worden voorkomen. Zo’n procedure betekent vaak een lange periode van onzekerheid, terwijl u met de vaststellingsovereenkomst veel sneller weet waar u aan toe bent. Ook voor de werkgever is dat prettig; hij hoeft immers niet af te wachten of het ontslag toegekend wordt door het UWV maar kan direct de afspraken uitvoeren die in de vaststellingsovereenkomst zijn vastgelegd. Voor u als werknemer betekent de vaststellingsovereenkomst bovendien dat u ruimte heeft om te onderhandelen over de voorwaarden. Vaak is er bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding mogelijk dan de minimale transitievergoeding waar u volgens het UWV recht op zou hebben.

De vaststellingsovereenkomst met een sociaal plan

Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst is er niet altijd sprake van een sociaal plan, maar met name de grotere bedrijven bieden dit meestal wel aan als compensatie voor het ontslag. In een sociaal plan is geregeld hoe de reorganisatie zal verlopen en welke voorzieningen er voor de getroffen werknemers zijn. De werkgever stelt het sociaal plan op en kan hierbij samenwerken met de Ondernemingsraad (OR) van het bedrijf of met de vakbonden. In het plan wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe het bedrijf de ontslagen werknemers zal helpen bij het vinden van nieuw werk of hoe de ontslagvergoeding wordt geregeld.

Voordelen van een sociaal plan

Als u ontslagen wordt via een vaststellingsovereenkomst met een sociaal plan, dan zullen de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst afgestemd zijn op de voorzieningen die in het sociaal plan zijn opgenomen. Dat er een sociaal plan is opgesteld, wil echter niet zeggen dat u verplicht bent om in te stemmen met ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. Of u hier mee akkoord gaat, zal in grote mate afhangen van de inhoud van het sociaal plan. Als het sociaal plan weinig of onvoldoende voorzieningen biedt, dan kunt u ervoor kiezen om tegen uw ontslag in verweer te gaan. Of dat kans van slagen heeft, is echter zeer de vraag. Wanneer het sociaal plan goede voorzieningen en een redelijke ontslagvergoeding biedt, dan is het in de meeste gevallen aan te raden om in te stemmen met ontslag via een vaststellingsovereenkomst.

Juridisch advies

Als u geconfronteerd wordt met ontslag en uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan, al dan niet met een sociaal plan, dan is het aan te bevelen om deze overeenkomst goed te laten controleren door een ervaren jurist. Wij kunnen u adviseren over de stappen die u kunt zetten en kunnen voor u onderhandelen over betere voorwaarden of een hogere ontslagvergoeding. Ook zorgen wij ervoor dat uw WW-rechten veilig worden gesteld.

Vaststellingsovereeenkomst check