Vaststellingsovereenkomst bij situatieve arbeidsongeschiktheid

Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst bij situatieve arbeidsongeschiktheid kan voor beide partijen een goede oplossing zijn. Situatieve arbeidsongeschiktheid houdt namelijk in dat u niet in staat bent om te werken onder de huidige werkomstandigheden, maar dat u dat wel zou kunnen onder andere omstandigheden, ofwel bij een andere werkgever. Het beëindigen van het arbeidscontract met uw huidige werkgever kan dan ook zinvol zijn. Echter is er altijd alertheid geboden wanneer u tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid met ontslag te maken krijgt. Hoewel ontslag via een vaststellingsovereenkomst bij situatieve ziekte een goede oplossing kan zijn, zitten er wel wat voorwaarden aan die in orde moeten zijn. Waar moet u op letten?

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze altijd controleren

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:00 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost 

Medisch gezien niet ziek

Ten eerste is het van belang om zeker te weten dat er sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid. Zoals het woord al zegt, hangt situatieve arbeidsongeschiktheid samen met de situatie. Er is medisch gezien dan ook geen sprake van ziekte; de arbeidsongeschiktheid wordt namelijk veroorzaakt door de werkomstandigheden bij uw huidige werkgever. In veel gevallen is er sprake van een hoge mate van stress, die voort kan komen uit een te hoge werkdruk of bijvoorbeeld uit een arbeidsconflict waardoor een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan tussen u en uw werkgever. Maar het kan ook zijn dat u een allergie hebt ontwikkeld voor bepaalde (chemische) stoffen waaraan u wordt blootgesteld op de werkvloer.

Wel beschikbaar voor ander werk

Bij situatieve arbeidsongeschiktheid, bent u dus als het ware ziek voor uw eigen werkgever. Zodra u hier niet meer hoeft te werken, is er ook geen sprake meer van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u dus wel beschikbaar bent voor werk bij een andere werkgever. Dit aspect is van doorslaggevend belang wanneer uw werkgever voorstelt om een vaststellingsovereenkomst bij situatieve ziekte op te stellen voor ontslag met wederzijds goedvinden. Wanneer u hiermee instemt, moet u namelijk bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze uitkering, is dat u beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt en dat u dus kunt solliciteren. Als u door ziekte niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt, dan komt u ook niet in aanmerking voor een WW-uitkering.

In de ziektewet

Als er sprake is van langdurige ziekte, en dus niet van situatieve arbeidsongeschiktheid, dan bent u niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dus ook niet na ontslag bij uw huidige werkgever. Het is echter niet zo dat u dan automatisch een ziektewetuitkering krijgt. Uw werkgever heeft namelijk de plicht om uw loon twee jaar lang door te blijven betalen. Stemt u al eerder in met uw eigen ontslag door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, dan ziet het UWV dat als een benadelingshandeling en zal u zeer waarschijnlijk geen recht hebben op een ziektewetuitkering. Op een WW-uitkering kunt u dan echter ook geen aanspraak maken, omdat u niet beschikbaar bent om te werken vanwege uw ziekte. Teken bij langdurige ziekte dan ook nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst. Alleen bij een vaststellingsovereenkomst bij situatieve arbeidsongeschiktheid is het mogelijk om na minder dan twee jaar ziekte toch uw uitkeringsrechten veilig te stellen.

Let op de voorwaarden

Wanneer u een vaststellingsovereenkomst bij situatieve arbeidsongeschiktheid accepteert, dan is het van belang om goed op de voorwaarden te letten. Op de datum dat de arbeidsovereenkomst volgens de vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd, dient u volledig hersteld te zijn en beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Ook moet u ervoor zorgen dat uw uitkeringsrechten veilig zijn gesteld. Hiervoor moet uit de vaststellingsovereenkomst blijken dat het initiatief voor het ontslag van uw werkgever afkomstig is en dat u niet verwijtbaar werkloos bent, bijvoorbeeld door wangedrag. In geval van ontslag bij ziekte is het altijd aan te raden om uw vaststellingsovereenkomst, ook bij situatieve arbeidsongeschiktheid, te laten controleren door een ervaren jurist. Wij kunnen u adviseren over de stappen die u kunt nemen en over verbeteringen die mogelijk zijn in de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst.

Gratis check vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Telefoon

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.