Een vaststellingsovereenkomst voorgelegd krijgen bij reorganisatie

Bij een reorganisatie kan het gebeuren dat u uw baan verliest. Vaak kiest de werkgever er dan voor om u een vaststellingsovereenkomst voor te leggen waarin de voorwaarden voor dit ontslag zijn vastgelegd. Het is verstandig zo’n overeenkomst eerst goed te lezen en door ons te laten beoordelen voordat u uw handtekening eronder zet.

Redenen voor een reorganisatie

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een bedrijf besluit te gaan reorganiseren. De meest voorkomende reden is dat het slecht gaat met het bedrijf en dat men door middel van inkrimping en dus reorganisatie wil proberen het tij te keren. Maar het kan ook zo zijn dat werkprocessen anders worden ingedeeld, een functie vervalt of verandert vanwege automatisering of dat er voor een bepaalde taak te veel medewerkers beschikbaar zijn.

Het UWV moet een ontslagaanvraag beoordelen

Een werkgever die vanwege reorganisatie 1 of meerdere werknemers wil ontslaan moet hiervoor een verzoek indienen bij het UWV. Zij beoordelen de rechtmatigheid van de aanvraag voor ontslag. Het UWV let daarbij onder andere op de volgende punten:

  • Is het afspiegelingsbeginsel voldoende in acht genomen?
  • Heeft de werkgever voldoende onderzocht of herplaatsing binnen de organisatie mogelijk is?
  • Is het vervallen van de functie van de desbetreffende medewerker voldoende onderbouwd?

Reorganisatie met vaststellingsovereenkomst? Laat dit altijd controleren!

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten verbeterd

7 dagen per week bereikbaar (vandaag tot 21:30 uur)

Recht op een transitievergoeding bij ontslag door reorganisatie

Als u wordt ontslagen vanwege een reorganisatie dan heeft u recht op een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal dienstjaren en uw salaris. Als er bij een reorganisatie meer dan 20 mensen worden ontslagen dan wordt er een Sociaal Plan opgesteld. Hierin kan worden vastgelegd dat de werknemers die het betreft recht hebben op een transitievergoeding. Deze is vaak hoger dan bij individuele regelingen.

Wel of niet onderhandelen over uw ontslag?

Wanneer u wordt ontslagen en uw werkgever voldoet aan alle voorwaarden die het UWV stelt voor ontslag, dan heeft het vaak geen zin om hiertegen in verzet te komen. De kans dat de rechter u in het gelijk stelt is vrij klein. Als u van mening bent dat de werkgever niet aan de voorwaarden heeft voldaan dan kunt u een arbeidsjurist inschakelen die u kan bijstaan bij een procedure. Er wordt meestal gewerkt met een vaststellingsovereenkomst als werkgever en werknemer er beiden mee instemmen dat het dienstverband eindigt. In deze vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen per welke datum de medewerker uit dienst treedt, of er een ontslagvergoeding wordt betaald en zo ja hoeveel deze bedraagt, alsmede eventuele overige afspraken. Dat laatste heeft betrekking op bijvoorbeeld vergoeding van juridische kosten, het opheffen van het concurrentiebeding en het afgeven van een positief getuigschrift.

Zorg voor juridische bijstand bij ontslag bij reorganisatie

Als u wordt ontslagen en uw werkgever legt u een vaststellingsovereenkomst voor, dan is het verstandig om deze door ons te laten beoordelen. Of u nu wordt ontslagen vanwege reorganisatie of na twee jaar ziekte of om een andere reden, het kan altijd gebeuren dat u zaken over het hoofd ziet. Ook omdat bij ontslag vaak emoties een rol spelen is het belangrijk om hier een neutraal maar deskundig persoon naar te laten kijken.


Laat uw vaststellingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkDe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend. Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wilt u juridisch advies inwinnen? Dan controleren wij graag voor u of het verstandig is om deze te ondertekenen.