Op staande voet ontslag

U krijgt als werknemer niet zomaar op staande voet ontslag. Er wordt gesproken van ontslag op staande voet wanneer u per direct uw spullen dient te pakken en dient te vertrekken, zonder dat er een opzegtermijn in acht wordt genomen. Daarnaast krijgt u geen salaris meer en vervalt ook het recht op het aanvragen van een WW-uitkering. Het ontslag op staande voet wordt dan ook vaak gezien als een straf of een sanctie en hier moet een gegronde reden voor zijn. Er worden dan ook strenge eisen gesteld aan het ontslag op staande voet.

Wanneer is ontslag op staande voet terecht?

Een werkgever mag een werknemer niet zomaar op staande voet ontslaan. Hier moet een heel gegronde reden voor zijn en het moet belangrijk zijn dat de werknemer daadwerkelijk niet meer gezien wordt op de werkvloer. Er kunnen diverse situaties voorvallen die kunnen worden gezien als een dringende reden voor ontslag op staande voet. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld seksuele intimidatie, maar onder meer ook werkweigering, diefstal, fraude en geweld, het bezoeken van pornowebsites tijdens werktijd en het gebruik van social media of het doen van beledigende en kwetsende uitspraken op social media zijn dringende en gegronde redenen.

Is een waarschuwing verplicht?

In sommige gevallen is het een werkgever verplicht om een werknemer eerst te waarschuwen. Wanneer een werknemer structureel te laat op het werk verschijnt, dan dient deze eerst een waarschuwing te krijgen. Werkt dit niet, dan is ontslag op staande voet mogelijk. Ditzelfde geldt voor verkeerd en ongewenst gebruik van internet voor privédoeleinden tijdens werktijd. In andere situaties, zoals bijvoorbeeld bij geweld, fraude, diefstal en seksuele intimidatie is er geen waarschuwing vooraf nodig. Deze zaken zijn dermate ernstig dat er direct ontslag op staande voet mag worden gegeven. Daarnaast kan het zo zijn dat de persoonlijke situatie van de werknemer nog een rol kan spelen in de rechtvaardigheid van het ontslag op staande voet.

Het onverwijld geven van ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. Dit wil zeggen dat de werkgever de werknemer moet ontslaan op het moment dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan een feit waardoor deze op staande voet ontslagen mag worden. Een werknemer mag dus niet op staande voet worden ontslagen door een misdraging die een half jaar eerder plaats heeft gevonden. In sommige situaties is een nader onderzoek nodig en de werkgever krijgt hier kort de tijd voor. Wanneer er een onderzoek moet plaatsvinden, dan kan de werknemer in deze periode op non-actief worden gesteld.

Mondeling of schriftelijk

Een werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat na een bepaalde situatie zal dit vaak mondeling doen, echter, deze zal het ontslag in de meeste gevallen ook nog eens schriftelijk bevestigen. Het is belangrijk dat er in deze bevestiging wordt opgenomen waarom de werknemer op staande voet is ontslagen. Er kunnen meerdere redenen worden genoemd die samen voldoende reden vormen voor ontslag op staande voet.

Een vaststellingsovereenkomst opstellen

Gaat u als werknemer niet akkoord met het ontslag op staande voet, dan heeft u twee maanden de tijd om de zaak te laten toetsen door de rechter. Na deze periode is het ontslag in geen geval nog terug te draaien. Ontslag op staande voet is vaak complex en er worden strenge eisen aan gesteld. Hierdoor kan een bezoek aan de rechter niet wenselijk zijn. Een optie is dan om een vaststellingsovereenkomst op te stellen met onderlinge afspraken tussen werkgever en werknemer betreffende het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Hiermee kan de werknemer wel het recht op WW behouden.

Wilt u meer informatie of advies bij het geven of krijgen van ontslag op staande voet? Neemt u dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat uw overeenkomst gratis controleren.

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u binnen 20 minuten terug.