Ontslagrecht

Een werkgever mag u nooit zonder goede reden ontslaan. Da Hij mag natuurlijk wel altijd met een voorstel komen om met ‘wederzijds goedvinden’ uit elkaar te gaan. Als dit niet mogelijk is, kan hij er voor kiezen om de arbeidsovereenkomst via het UWV of de kantonrechter te laten ontbinden vermeld in het ontslagrechtx. Dit kan natuurlijk ook niet zomaar. Daar moeten zeer goede redenen voor zijn. Als een ontslagprocedure via de kantonrechter loopt, zal de reden voor het ontslag vaak de volgende strekking hebben: verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren, werknemers met ontslagbescherming of andere persoonlijke redenen.

Ontslag via kantonrechter

Zodra de werkgever een ontslagprocedure bij de kantonrechter wilt starten, zal hij eerst een verzoekschrift moeten indienen. Hierin moet de werkgever vertellen waarom hij u wilt ontslaan en wat de redenen hiervoor zijn. Deze redenen moeten wel zijn opgenomen in het ontslagrecht, hij mag niet zelf een andere reden opgeven. Redenen die buiten het ontslagrecht vallen, zullen als niet legitiem worden bestempeld. Zodra dit verzoekschrift bij de kantonrechter is aangekomen, krijgt u ook een kopie toegestuurd. U kunt hierop reageren door verweer te voeren. Hierbij legt u uit waarom u het ontslag onredelijk vindt.

Bij het voeren van een verweer raden wij aan om juridische hulp in te schakelen. Samen met de jurist kunt u een plan van aanpak opstellen. Leg hierbij uw kant van het verhaal uit en vertel waarom ontslag op dit moment niet de beste oplossing zal zijn. Daarnaast kunt u ook aangeven wat u van de werkgever verwacht als u toch  ontslagen wordt. Wilt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een transitievergoeding? Wilt u recht blijven houden op een WW-uitkering? Dit kan allemaal in het verweer worden opgenomen.

Kantonrechter beoordeelt verzoekschrift

Nadat de kantonrechter zowel het verzoekschrift als het verweer heeft ontvangen, zal deze zich buigen over de zaak. Hierbij keurt hij enkel het verzoek tot ontbinding goed als hier legitieme redenen voor zijn gegeven. Meestal gaat het hierbij om de volgende situaties:

  • Onbehoorlijk gedrag door de werknemer. Denk aan liegen, vervalsen van diploma’s, fraude, diefstal, bedreigen of het schaden van geheimhoudingsplicht.
  • Veranderde omstandigheden op de werkvloer, waardoor de werkomgeving belemmerd wordt. Denk hierbij aan een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren van de werknemer.

Natuurlijk moet de werkgever wel met bewijzen komen. Deze kan niet zomaar een reden opgeven, maar moet hier ook bewijzen voor kunnen voeren. Hierbij is hij verplicht om er een flink dossier op na te houden.

Als de werkgever u onbehoorlijk behandelt of als u weggepest wordt, kunt u in sommige gevallen ook zelf een aanvraag bij de kantonrechter indienen. In dat geval kunt u er voor strijden om uw recht op een WW-uitkering te behouden en tevens van een ontslagvergoeding te genieten.

Hoogte van de transitievergoeding

In het verweerschrift heeft u waarschijnlijk duidelijk aangegeven dat u het recht op een transitievergoeding wilt behouden. Dit kan enkel worden toegekend door de rechter als u geen verwijtbaar bedrag heeft getoond.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de lengte van het dienstverband, uw leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden. Een jurist kan u waarschijnlijk al een redelijke schatting geven.

Meer informatie over het ontslagrecht bij de collega’s van de Ontslagrecht Juristen voor een goede ervaren jurist arbeidsrecht.