Een ontslagaanvraag bij het UWV

Er kan voor u een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV door uw werkgever. Een werkgever mag niet zomaar iemand ontslaan. Hier moet een goede reden voor zijn. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om een ontslagvergunning aan te vragen en dit dient te gebeuren bij het UWV. In twee situaties kan deze ontslagvergunning worden aangevraagd. Op de eerste plaats kan dit gedaan worden wanneer er een ontslag moet vallen door bedrijfseconomische redenen, waaronder bijvoorbeeld outsourcing, personeelskrimp door technische innovaties, bedrijfssluiting, reorganisatie en een verslechterde bedrijfseconomie vallen. Op de tweede plaats kan deze vergunning worden aangevraagd wanneer u al twee jaar ziek bent, ofwel in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen

Bij het aanvragen van een ontslagvergunning dient een werkgever wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Wanneer er een vergunning wordt aangevraagd om bedrijfseconomische redenen, dan moet het zo zijn dat er geen andere functie voor de werknemer kan worden gevonden in het bedrijf. Daarnaast moet de juiste ontslagvolgorde door de werkgever worden gehanteerd en tot slot is het zo dat de werkgever de bedrijfseconomische reden(en) goed moet kunnen onderbouwen. Er moet immers een geldige ontslagreden bestaan.

Een ontslagvergunning aanvragen na langdurige arbeidsongeschiktheid

Een werkgever kan een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is. Deze werknemer is dan, zoals dat heet, langdurig arbeidsongeschikt. In dit geval dient de werkgever enkele zaken aan te kunnen tonen bij het UWV. Uiteraard moet er worden aangetoond dat de werknemer daadwerkelijk al minimaal twee jaar ziek is. Daarnaast moet het zo zijn dat er geen passend ander werk binnen de onderneming kan worden gevonden waar de werknemer wel actief in kan zijn. Tot slot moet worden aangetoond dat de werknemer naar alle waarschijnlijkheid niet binnen aan half jaar zal kunnen terugkeren binnen het bedrijf, al dan niet in een aangepaste functie.

De ontslagprocedure via het UWV

De werkgever dient de ontslagaanvraag middels de standaard formulieren aan te leveren bij het UWV via de fax, de mail of per post. Deze formulieren dienen te worden gestuurd naar de AJD afdeling, ook wel de Arbeid Juridische dienstverlening, van het UWV Werkbedrijf die verantwoordelijk is voor de regio waarin de onderneming is gevestigd. Het UWV controleert vervolgens of de formulieren compleet zijn en vraagt, indien nodig, om aanvulling.

De werknemer krijgt een kopie van de formulieren en wordt in de gelegenheid gesteld om in verweer te gaan. Hiervoor heeft de werknemer 14 dagen de tijd en in deze periode krijgt deze werknemer de vrijheid om aan het UWV aan te geven waarom deze het niet eens is met het ontslag. Hierop kan het UWV besluiten om een tweede ronde in te lassen van het zogenaamde hoor en verhoor. Dit wil zeggen dat de werknemer reactie ontvangt en nogmaals mag reageren op deze reactie van het UWV.

Het UWV zal vervolgens een beslissing nemen binnen een maand na het ontvangen van de complete ontslagaanvraag. Vanzelfsprekend kan er meer tijd overheen gaan wanneer de zaak complex is of wanneer de werknemer in verweer gaat. Wanneer de beslissing is gevallen ontvangen de werknemer en de werkgever hier gelijktijdig bericht van.

Het daadwerkelijke ontslag

Wanneer het UWV heeft besloten dat een ontslag mag worden gegeven aan de werknemer, dan heeft de werkgever vier weken de tijd om dit daadwerkelijk te doen. Wanneer deze de werknemer niet binnen deze periode ontslaat, dan komt de ontslagvergunning te vervallen. Er moet altijd rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De proceduretijd mag van deze periode worden afgerekend, maar de opzegtermijn moet wel altijd minimaal een maand bedragen.

U krijgt geen ontslagvergunning

Het kan natuurlijk zijn dat het UWB heeft besloten dat de werkgever geen ontslagvergunning krijgt. In dit geval krijgt de werkgever twee maanden de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing van het UWV. Dit gebeurt via de kantonrechter. Wanneer er iets in de situatie verandert, dan mag er ook een nieuwe aanvraag worden ingediend bij het UWV. Uiteraard mag de werknemer ook bij de kantonrechter in beroep gaan wanneer deze zich niet kan vinden in de beslissing.

Krijgt de werknemer een transitievergoeding?

In de meeste gevallen heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, ook wel een ontslagvergoeding, wanneer deze langer dan twee jaar in dienst van de onderneming is geweest. Hierbij is het niet relevant of het ontslag valt via het UWV of de kantonrechter.

Redenen voor afwijzing

Het UWV zal zaken controleren voordat er een ontslagvergunning wordt verleend. Deze zal bijvoorbeeld niet worden verleend wanneer er een zogenaamd opzegverbod is. Dit opzegverbod kan van kracht zijn wanneer de werknemer te kampen heeft met een bepaalde ziekte of wanneer de werknemer zwanger is.

Contact voor advies

Het is niet eenvoudig om een ontslag via het UWV te regelen. Werkgevers dienen aan diverse regels en eisen te voldoen. Vanzelfsprekend staan wij voor u klaar met gedegen advies. Neemt u gerust eens vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

088 205 1700

(Ook ’s avonds en in het weekend)

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat uw overeenkomst gratis controleren.

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u binnen 20 minuten terug.