Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Het is voor een werkgever niet eenvoudig om een werknemer te ontslaan. Er moet een gegronde reden zijn voor het ontslag. Als een werkgever een medewerker wil ontslaan, dan kan deze dit doen via het UWV of de kantonrechter. In de meeste gevallen is dit een langdradige procedure die enkel geld kost en onnodig veel tijd in beslag neemt. Werkgevers kiezen er daarom liever voor om een ontslag via vaststellingsovereenkomst op te stellen. Dit is een overeenkomst waarin afspraken tussen de werkgever en de werknemer worden vastgelegd over het ontslag. Met een vaststellingsovereenkomst kunnen er dus afspraken overeen gekomen worden, waardoor een ontslagprocedure kan worden voorkomen.

De vaststellingsovereenkomst is niet standaard

De werkgever stelt de overeenkomst op. Het gaat om een zogenaamd vormvrij document. Dit betekent dat de werkgever bepaalt welke zaken er wel in de overeenkomst zullen worden opgenomen en welke niet. Hierbij is het belangrijk om te weten dat het opnemen van een transitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst dus ook niet verplicht is. Wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet wordt verlengd en wanneer het ontslag wordt geregeld via de kantonrechter of het UWV, dan heeft de werknemer wel recht op een transitievergoeding.

Moet er dan een procedure worden gestart voor een transitievergoeding?

Nee, het is niet per definitie nodig om een procedure bij de kantonrechter of het UWV te starten om een transitievergoeding te krijgen. Als werknemer bent u namelijk niet verplicht om akkoord te gaan met de voorgestelde vaststellingsovereenkomst, ook wel het concept. U kunt bij de werkgever aangeven dat u wilt dat er een transitievergoeding in de overeenkomst wordt opgenomen. U kunt een tegenvoorstel doen. In de meeste gevallen zal een werkgever willen voorkomen dat er een procedure moet worden doorlopen, waardoor deze vaak bereid is om u in uw wensen tegemoet te komen zolang deze redelijk zijn. Uiteraard kunt u altijd door een juridisch adviseur laten bekijken of u recht heeft op een transitievergoeding en hoe hoog dit bedrag minimaal dient te zijn.

Het herroepingsrecht

Het is de werkgever verplicht om de werknemer er schriftelijk op te wijzen dat deze het recht heeft om terug te komen op de beslissing. Er bestaat namelijk een zogenaamd herroepingsrecht voor de duur van 14 dagen. Wanneer u binnen deze periode tot de conclusie komt dat u de vaststellingsovereenkomst beter niet had kunnen tekenen, dan kunt u zich beroepen op het herroepingsrecht. Ook dit dient schriftelijk te gebeuren. Wanneer u zich daadwerkelijk bedenkt binnen de gestelde termijn, dan betekent dit dat de vaststellingsovereenkomst niet geldig is. Dit betekent ook dat u dus weer in dienst van de werkgever bent totdat er een procedure is doorlopen of er een vaststellingsovereenkomst is opgesteld waar u zich wel volledig in kunt vinden. Heeft de werkgever u niet gewezen op het feit dat u 14 dagen bedenktijd heeft? Dan wordt de herroepingstermijn verlengd naar 21 dagen. Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wilt u deze laten controleren? Heeft u al getekend, maar wilt u zich beroepen op het herroepingsrecht met de ondersteuning van een adviseur?

Meer over ontslag en vaststellingsovereenkomst

Hoogte ontslagvergoeding bij vaststellingsovereenkomst
Ontslag met wederzijds goedvinden
Ontslagen wegens disfunctioneren
Wat is bedrijfseconomisch ontslag?
Ontslagrecht
Vaststellingsovereenkomst UWV
Een ontslagaanvraag bij het UWV
Ontslag tijdens ziekte