Het ontbinden van een vaststellingsovereenkomst

Als u te horen krijgt fat u ontslagen wordt dan heeft u misschien het gevoel dat u in een soort rollercoaster belandt. Hoe moet dat nu straks? Kan ik de huur of hypotheek blijven betalen, moet ik gaan verhuizen, kunnen de kinderen wel blijven studeren, kom ik niet in de schulden? Al dat soort zaken spoken misschien door uw hoofd. En dan komt uw werkgever met een vaststellingsovereenkomst. Hierin is vastgelegd onder welke voorwaarden u wordt ontslagen. Wat is de ontslagdatum, tot wanneer krijgt u dus uw salaris nog doorbetaald en hoe hoog is een eventuele ontslagvergoeding. Dit soort zaken is hierin geregeld. U leest de overeenkomst, het duizelt u, u denkt dat het vast wel in orde zal zijn en u zet uw handtekening. Een dag later heeft u spijt. Wat nu?

Direct hulp bij ontbinden vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten verbeterd

Actief in heel Nederland

De wettelijke bedenktijd

In een goed opgestelde vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de werknemer een bedenktermijn heeft van 14 dagen. Als de werkgever heeft verzuimd de termijn in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dan geldt een termijn van 21 dagen. Zelfs als in de overeenkomst staat dat de werknemer geen gebruik zal maken van dit herroepingsrecht dan geldt nog altijd de wettelijke bedenktermijn, een clausule dat hiervan af moet worden gezien is namelijk niet rechtsgeldig. De werkgever heeft géén recht op herroeping. Als de werkgever de overeenkomst heeft getekend en de werknemer maakt geen gebruik van het recht op herroeping dan is deze hoe dan ook rechtsgeldig.

Bedrog, dwang en dwaling of misbruik van de omstandigheden’

Als de wettelijke bedenktermijn is verstreken kan een werknemer onder sommige omstandigheden alsnog een vaststellingsovereenkomst nietig laten verklaren. Dit is het geval als de werkgever dwaling, bedrog, dwang of misbruik van de omstandigheden kan worden verweten. Dit is vaak het geval als een werknemer zwaar onder druk is gezet de overeenkomst te tekenen en als blijkt dat hij daardoor een minder gunstige regeling heeft gekregen dan waar mogelijk recht op bestond. Dit fenomeen komt nogal eens voor als een medeweker ziek is en de werkgever nog tijdens dit ziekteverlof de medewerker wil ontslaan. Let er op dat ontslag tijdens ziekte wettelijk verboden is. Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst als u ziek thuis zit is dan ook ten zeerste af te raden.

Beroep op het wilsgebrek

De rechter zal niet snel een eenmaal ondertekende vaststellingsovereenkomst ontbinden. Er zijn echter wel situaties waar dit is toegewezen. Ook de werkgever kan overigens een verzoek tot ontbinding wegens wilsgebrek indienen bij de rechter. Voorbeelden van een succesvolle rechtsgang zijn onder andere:

  • Een werknemer die onjuist door de werkgever is geïnformeerd over het recht op een WW-uitkering en deze dus niet of vanaf een later tijdstip ontvangt
  • Dreigen door de werkgever met ontslag op staande voet zonder de werknemer de mogelijkheid te geven om (juridisch) advies in te winnen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst
  • Er is een geval bekend waarbij de werkgever zijn werknemer ‘ontvoerde’ naar het kantoor van een advocaat alwaar de werknemer door de werkgever en twee juristen onder druk werd gezet om direct een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. De rechter achtte dit een geval van ‘misbruik maken van de omstandigheden’.
  • De werkgever kan naar de rechter stappen als een werknemer aangaf geen zicht te hebben op een nieuwe baan, maar waarbij achteraf bleek dat hij een nieuw contract al praktisch op zak had. De ontslagvergoeding komt in een dergelijk geval te vervallen als er geen periode van werkloosheid is geweest.

Onderneem zo snel mogelijk actie

Als u meent een beroep te moeten doen op het herroepingsrecht, onderneem dan zo snel mogelijk actie. De mededeling dat u een beroep doet op herroeping moet schriftelijk en tijdig (binnen de termijn van 14 dan wel 21 dagen) bij uw werkgever worden aangeboden. Overhandig de brief het liefst persoonlijk en laat een gedateerde ontvangstbevestiging afgeven.

Telefoon

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.