Vaststellingsovereenkomst en nieuwe baan

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld wanneer een arbeidscontract zal worden beëindigd onder bepaalde voorwaarden. Er kan worden onderhandeld over de voorwaarden, ofwel de afspraken die worden gemaakt tussen de werkgever en de werknemer. Het is bijvoorbeeld mogelijk om over de transitievergoeding te onderhandelen. Pas wanneer de vaststellingsovereenkomst afspraken bevat die voor beide partijen ‘werken’, dan kan deze worden ondertekend. Tijdens de onderhandelingsperiode bent u als werknemer nog gewoon in dienst. De arbeidsovereenkomst is immers nog niet ontbonden. Wel heeft u uiteraard de gelegenheid om tijdens de onderhandelingen alvast te zoeken naar een andere baan. U weet immers dat u ontslagen wordt.

Spreekplicht over een nieuwe werkgever

Soms duurt het lang voordat een werknemer een nieuwe baan vindt na het krijgen van ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Gelukkig komt het ook voor dat de werknemer al tijdens de onderhandelingen over het ontslag een nieuwe baan vindt. In dit geval is de werknemer verplicht om dit te melden aan de werkgever. De werkgever zal in de vaststellingsovereenkomst rekening houden met de mogelijkheid dat u langer zonder werk komt te zitten. Deze kan een hogere financiële tegemoetkoming bieden en een budget beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld outplacement en scholing. De werkgever zou dit niet hoeven doen wanneer de werknemer al een andere baan heeft gevonden. De werknemer lijdt immers geen schade door het ontslag. Om deze reden is het de werknemer verplicht om het hebben van een nieuwe baan te melden tijdens de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst.

Wat als u het niet aangeeft tijdens de onderhandelingen?

Als u een nieuwe baan heeft gevonden tijdens de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst, en u meldt dit niet aan de werkgever, dan kan de werkgever zich beroepen op dwaling wanneer deze dit ontdekt. Dwaling geeft eigenlijk aan dat de werkgever de vaststellingsovereenkomst niet zou hebben ondertekend wanneer deze op de hoogte was geweest van alle informatie. De werkgever heeft ondertekend op basis van onvolledige informatie. Het is aan de werkgever om bewijs aan te leveren dat de overeenkomst is ondertekend zonder dat deze volledig op de hoogte was van de feiten. De werkgever moet dus aantonen dat er sprake is van dwaling.

In principe ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever

De werkgever gaat er in de meeste gevallen natuurlijk vanuit dat de werknemer direct bij het kennisnemen van het aankomende ontslag op zoek gaat naar een andere baan. Veel werknemers zullen dan ook inderdaad direct aan het solliciteren slaan. Het is dan ook vooral aan de werkgever om door te vragen over de stand van zaken tijdens de onderhandelingen. Uiteraard is het wel aan de werknemer om ook eerlijk te antwoorden. Wanneer de werkgever het nalaat om te vragen naar de stand van zaken betreffende het uitzicht op een nieuwe baan, dan betekent dit dat de werkgever het risico houdt.

Een vaststellingsovereenkomst laten controleren

Natuurlijk bestaat ook het risico dat u daadwerkelijk langere tijd zonder werk komt te zitten. In dit geval wilt u uiteraard een WW-uitkering ontvangen. Een verkeerd opgestelde vaststellingsovereenkomst kan ervoor zorgen dat u geen recht heeft op een WW-uitkering. Laat uw vaststellingsovereenkomst gratis controleren.

Vrijblijvend intakegesprek

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.