Vaststellingsovereenkomst na ziekte

Ontslag kan op meerdere manieren worden gerealiseerd. Een werkgever kan bijvoorbeeld een ontslagprocedure starten bij een kantonrechter. Daarnaast kan er ook een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Als de werknemer al twee jaar ziek is, dan kan de werkgever toestemming vragen aan het UWV om de werknemer te ontslaan. In dit geval is er sprake van een ontslagvergunningsaanvraag.

Wanneer is een ontslagvergunningsaanvraag een optie?

Het is niet voldoende dat een werknemer twee jaren ziek is om een ontslagvergunningsaanvraag te kunnen doen. Een ontslagvergunning wordt niet zomaar uitgegeven voor het UWV. Naast het langdurige ziekteverzuim moet het ook aannemelijk worden geacht dat de werknemer niet in staat is om binnen een half jaar terug te keren naar het werk. Ook moet het zo zijn dat er binnen deze termijn geen andere functie voor de werknemer kan worden gevonden binnen het bedrijf van de werkgever. Deze zaken worden gecontroleerd door het UWV. Zo zal het UWV de eigen stukken en die van de arbodienst controleren om te kunnen beoordelen hoe groot de kans is dat de werknemer binnen 25 weken zal herstellen. Wanneer het UWV van mening is dat de werkgever heeft voldaan aan alle verplichtingen, zal dan de ontslagvergunning door het UWV worden afgegeven. Dit betekent dat de werknemer mag worden ontslagen. Deze heeft wel recht op een transitievergoeding.

Wanneer is er sprake van een situatieve ziekte?

Het kan zijn dat een werknemer ziek thuis blijft door een situatie op het werk. Een arbeidsconflict zou bijvoorbeeld kunnen zorgen voor zoveel stress dat de werknemer niet in staat is om te werken. De werknemer is dan wel in staat om voor een andere werkgever te werken. De werknemer is dan dus eigenlijk alleen ziek voor de eigen werkgever en in dit geval kan er worden gesproken van een situatieve ziekte. Wanneer hier sprake van is, dan kan de arbeidsovereenkomst ook worden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst.

De keuze voor een vaststellingsovereenkomst

Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst is makkelijker, sneller en op meerdere vlakken voordeliger dan het starten van een ontslagprocedure voor een ontslagvergunning bij het UWV. In de meeste gevallen zal er worden gekozen voor een vaststellingsovereenkomst binnen de termijn van twee jaar ziekteverzuim. In de betreffende overeenkomst zullen afspraken worden vastgelegd die over het ontslag worden gemaakt tussen de werkgever en de werknemer. Er worden afspraken gemaakt over onder meer de hoogte van de transitievergoeding, over de datum van ontslag, het recht op tegoeden (vakantiegeld, vakantiedagen, verlofdagen e.d.), over een eventueel budget voor outplacement of scholing en over de vergoeding van de eventueel te maken kosten op juridisch gebied. De vaststellingsovereenkomst kan worden aangevuld met een getuigschrift en een goede referentie.

De vaststellingsovereenkomst biedt zekerheid

Het belangrijkste voordeel van de vaststellingsovereenkomst is wel dat zowel de werkgever als de werknemer zekerheden krijgen. Beide partijen hebben de kans om het standpunt met elkaar te delen. Ook kunnen beide partijen een voorstel op tafel leggen. De werkgever stelt als eerst een vaststellingsovereenkomst op en de werknemer heeft vervolgens het recht om een tegenvoorstel te doen. Zo kan er worden onderhandeld totdat er afspraken op tafel liggen waar allebei de partijen zich in kunnen vinden. Dit is uiteraard allemaal niet mogelijk wanneer er wordt gekozen voor een procedure bij het UWV om een ontslagvergunning te krijgen.

Laat de vaststellingsovereenkomst controleren

In veel gevallen zal het voor u als werknemer belangrijk zijn om het recht op een WW-uitkering te behouden. Het is goed om te weten dat het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst die niet volledig correct is ervoor kan zorgen dat dit recht komt te vervallen. Het is daarom raadzaam om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een juridisch adviseur, dan wel een arbeidsjurist. Deze kan direct voor u beoordelen of u uw recht op een WW-uitkering behoudt wanneer u de overeenkomst ondertekent. Wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten controleren? Upload uw overeenkomst voor een gratis check.

Telefonisch advies

088 205 1700

(Ook ’s avonds en in het weekend)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u binnen 20 minuten terug.