Een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte, wat nu?

Als u ziek bent en daardoor niet kunt werken mag uw werkgever u in principe niet ontslaan. Dit kan eigenlijk alleen als tijdens uw ziekteperiode het bedrijf failliet gaat. In alle andere gevallen geldt een ontslagverbod. Wanneer u 2 jaar ziek bent en op dat moment uw werkzaamheden niet of nog niet kunt hervatten kan uw werkgever een ontslagvergunning voor u aanvragen bij het UWV.

Transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Als een werkgever wordt ontslagen heeft hij recht op een transitie- of ontslagvergoeding. Als u langer dan 2 jaar in dienst was voordat u ziek werd, geldt dit ook voor u. Als u al vele jaren bij het bedrijf werkzaam was, kan deze vergoeding om een flink bedrag gaan.

Een slapend dienstverband geeft geen recht op ontslagvergoeding

Werkgevers willen er nogal eens voor kiezen om een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is niet te ontslaan maar een zogenaamd slapend dienstverband aan te bieden. De werkgever blijft daarmee formeel in dienst maar ontvangt geen salaris meer. De werknemer kan een uitkering aanvragen krachtens de WIA, Wet Inschakeling Arbeidsongeschikten. Het voordeel voor de werkgever is dat hij bij deze constructie geen ontslagvergoeding verschuldigd is, de werknemer is immers formeel nog steeds in dienst.

De werkgever staat in zijn recht met een slapend dienstverband

Een werknemer die na 2 jaar ziekte door de werkgever niet wordt ontslagen maar ‘slapend’ in dienst wordt gehouden heeft geen recht op een transitievergoeding. Maar deze constructie is volgens de rechter wel geoorloofd. De werknemer kan zijn ontslag niet afdwingen bij de werkgever. Als die laatste er voor kiest om het dienstverband niet te ontbinden dan kan daar dus geen verzet tegen worden gepleegd.

Nieuwe wet moet slapende contracten voorkomen

De regering is van mening dat niemand gebaat is bij een ‘slapend’ contract. De werknemer krijgt zijn ontslagvergoeding niet, en de werkgever kan een vacature van een zieke medewerker niet definitief vervullen. Het kan immers zo zijn dat een medewerker uiteindelijk toch herstelt en weer bij zijn oude werkgever aan de slag wil. Of dat een wenselijke situatie is valt te betwijfelen. Daarom wil de regering het mogelijk maken dat de werkgever compensatie krijgt voor het uitkeren van een transitievergoeding aan een medeweker die minimaal 2 jaar ziek is geweest. Deze regeling gaat naar verwachting gelden met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Medewerkers die na deze datum in dienst zijn gehouden met een slapend contract kunnen dan worden ontslagen terwijl de werkgever de transitievergoeding kan claimen bij Algemeen werkloosheidsfonds. Als alles naar wens verloopt wordt deze nieuwe wet van kracht vanaf 1 januari 2020.

Wat als ik nu een vaststellingsovereenkomst krijg aangeboden?

Als u op dit moment langdurig ziek bent en uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan dan is het in ieder geval verstandig deze door een ons te laten toetsen. Als er in de overeenkomst geen transitievergoeding wordt afgesproken dan kunt u uw werkgever er op wijzen dat u recht heeft op deze vergoeding. U kunt eventueel uw werkgever er op wijzen dat er wetgeving in de maak is waarbij uw werkgever vanaf 1 januari 2020 de transitievergoeding geheel gecompenseerd kan krijgen. U kunt eventueel in de vaststellingsovereenkomst op laten nemen dat deze vergoeding pas wordt betaald op het moment dat de nieuwe wet van kracht is en uw werkgever het bedrag dus direct kan claimen. Zeker voor kleine werkgevers met weinig eigen vermogen kan dit een oplossing zijn.

Teken nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Als u langdurig ziek bent dan spelen er vaak allerlei emoties en problemen. Dat u niet kunt werken komt daar nog eens bij. Als uw werkgever aangeeft door middel van een vaststellingsovereenkomst het dienstverband te willen beëindigen dan is het zeer onverstandig om hier zonder meer mee in te stemmen. Weliswaar heeft u wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen, maar het is beter om de situatie met ons te bespreken alvorens u akkoord gaat met een voorstel van uw werkgever. Gratis controle vaststellingsovereenkomst.

Direct hulp bij ontslag?

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.