Kantonrechtersformule of transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Wanneer u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst gepresenteerd krijgt, dan betekent dit dat de werkgever u wilt ontslaan onder condities waar u zich beiden in kunt vinden. In de vaststellingsovereenkomst staan afspraken die de werkgever met u wil maken betreffende het ontslag. U bent in geen geval verplicht om hiermee akkoord te gaan. U kunt een tegenvoorstel doen. Wanneer u niet van plan bent om het bedrijf te verlaten, en u weet dat de werkgever ook geen gegronde reden heeft om u te ontslaan, dan kunt u de vaststellingsovereenkomst helemaal weigeren, zodat de werkgever een ontslagprocedure zal moeten starten. Als het ontslag wordt afgewezen tijdens deze procedure, dan blijft u gewoon in dienst. De werkgever mag u niet ontslaan. Echter, het hele proces zal de arbeidsrelatie waarschijnlijk verder verstoren, waardoor het werken niet meer prettig is. Het is dan ook de moeite waard om het onderhandelen, bijvoorbeeld over de hoogte van een vergoeding, te overwegen.

Een vergoeding voor uw ontslag

De vaststellingsovereenkomst is eigenlijk een voorstel voor uw ontslag. De werkgever legt u een document met afspraken voor en stelt u voor om onder de betreffende condities uw ontslag te aanvaarden. Zo kan een dure en langslepende procedure worden voorkomen. U heeft het recht om een tegenvoorstel te doen. Hierbij gaat het vaak om het verhogen van de vergoeding voor het ontslag. Deze vergoeding kan op meerdere manieren worden berekend. Op de eerste plaats is er de kantonrechtersformule en daarnaast is er de transitievergoeding.

Hoe werkte de kantonrechtersformule van voor juni 2015?

De kantonrechtersformule werd voorheen, vóór juni 2015, standaard gebruikt om de ontslagvergoeding te berekenen. Tegenwoordig hebben we de transitievergoeding in plaats van de ontslagvergoeding. Dit betekent niet dat de kantonrechtersformule niet meer gebruikt mag worden. De werkgever mag er dus voor kiezen om deze formule te gebruiken voor de berekening van de ontslagvergoeding. Bij de kantonrechtersformule wordt er gekeken naar het aantal jaren dat iemand in dienst is geweest. Vervolgens worden deze jaren omgezet in zogenaamde gewogen jaren. Een gewogen jaar is niet gelijk aan een echt dienstjaar. De eerste jaren in dienst tellen slechts als halve gewogen jaren mee. Voor de opvolgende groep jaren wordt er wel een heel jaar geteld. Dan zijn er nog jaren die meetellen als anderhalf en als twee gewogen jaren. Het aantal jaren in dienst is daarmee altijd anders dan het aantal gewogen jaren.

Hoe zit het met de transitievergoeding?

De transitievergoeding heeft bovenstaande regeling vervangen. Bij de transitievergoeding staat ook wel in verhouding tot het aantal jaren in dienst, maar op andere wijze. Voor de eerste 10 jaren in dienst krijgt u 1/3 bruto maandsalaris per jaar. Voor de overige jaren die u in dienst bent geweest krijgt u per jaar een half bruto maandsalaris. Daarnaast geldt er ook nog een maximale hoogte. U kunt maximaal een jaarsalaris krijgen, of maximaal een bedrag van 77.000 euro (2017). Dan zijn er nog uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld wanneer u werkzaam bent bij een werkgever die kan worden gezien als een zogenaamde kleine Mkb-werkgever. Dit betekent dat er minder dan 25 werknemers zijn.

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.