Inhoud vaststellingsovereenkomst

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst is zeer belangrijk, zeker wanneer de werknemer niet direct door kan stromen naar een andere baan. De werknemer zal dan, in de meeste gevallen, een beroep moeten doen op de WW-uitkering. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig correct is opgesteld, dan kan het zijn dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. Daarom is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst volledig correct is opgesteld. De inhoud van de vaststellingsovereenkomst is niet standaard. Deze is, zoals men dat noemt, vormvrij. Het is dus goed om veel aandacht te besteden aan de inhoud van de overeenkomst en de correctheid ervan.

Wat moet er in de vaststellingsovereenkomst staan?

De vaststellingsovereenkomst heeft dus geen vaste inhoud, maar er zijn wel zaken die vrijwel altijd worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Dit zijn de volgende zaken:

  • De datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk dat wordt aangegeven wanneer de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en wanneer de laatste werkdag zal zijn.
  • In het arbeidscontract is een opzegtermijn opgenomen (in de meeste gevallen). Het is belangrijk dat deze in acht wordt genomen. Hierbij is het goed om er rekening mee te houden dat het UWV de wettelijke opzegtermijn zal hanteren alvorens er gestart wordt met het uitkeren van een WW-uitkering. Wanneer de opzegtermijn in het arbeidscontract (veel) korter is dan de wettelijke opzegtermijn, dan zal dit gelijk moeten worden getrokken aan de wettelijke opzegtermijn.
  • De transitievergoeding. In veel gevallen heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding stond voorheen bekend als de ontslagvergoeding. Het is belangrijk dat de hoogte van de transitievergoeding wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.
  • De eindafrekening. Hierbij moet worden gedacht aan vakantiedagen en –toeslagen, maar bijvoorbeeld ook aan het uitkeren van een eventuele dertiende maand en andere provisies of bonussen waar de werknemer nog recht op heeft. Betaalt uw werkgever de eindafrekening niet? Dan kunt u een loonvordering instellen.
  • Het kan zijn dat er een concurrentiebeding actief is. Voor de werknemer is het in de meeste gevallen wenselijk dat deze wordt gedeactiveerd vanaf het moment dat de werknemer uit dienst is. Het is belangrijk dat er duidelijk in de vaststellingsovereenkomst wordt vermeld wat er met het concurrentiebeding gebeurt.
  • Veel werkgevers willen zeker stellen dat de bedrijfsinformatie beschermd wordt. Dit kan worden gedaan middels een geheimhoudingsplicht. Deze moet duidelijk worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.
  • Zeker als de werknemer altijd goed heeft gewerkt voor de werkgever zal er een positief getuigschrift worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Deze kan eventueel worden aangevuld met goede referenties.
  • Wanneer een werknemer gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van het bedrijf, zoals een telefoon, een laptop of een auto, dan moet er in de vaststellingsovereenkomst worden vermeld of de werknemer deze dient in te leveren of niet. Wanneer het ingeleverd dient te worden, dan is het goed om hier een uiterste datum aan te verbinden.
  • De bedenktermijn. Voor de werknemer geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Wanneer de werkgever geen wettelijke bedenktermijn vastlegt in de vaststellingsovereenkomst, dan geldt een bedenktermijn van 21 dagen.
  • De kwijtingsbepaling. Dit wordt ook wel de finale kwijting genoemd. Deze dient te worden opgenomen in de vrijstellingsovereenkomst, zodat het beide partijen duidelijk is dat zij niets meer van elkaar mogen vorderen of eisen wanneer de afspraken in de vaststellingsovereenkomst zijn nagekomen.

Ga niet akkoord met afspraken die u niet bevallen

De werkgever stelt de vaststellingsovereenkomst op en zal dit in de meeste gevallen uiteraard vooral in het eigen belang doen. Als werknemer kunt u onderhandelen. U kunt de onderhandelingen ook aan ons overlaten wanneer u dit prettig vindt. Het is belangrijk dat u in geen geval akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst waarin zaken staan die u niet bevallen. U bent nooit verplicht om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Wilt u zeker weten dat de vaststellingsovereenkomst helemaal in orde is? Laat deze dan door ons controleren en beoordelen.

Laat uw overeenkomst kosteloos controleren

vso checkEen kleine fout in uw overeenkomst en u verliest direct al uw rechten. U heeft geen recht meer op een WW-uitkering en u komt al snel in de financiële problemen. Het is daarom belangrijk om deze problemen te voorkomen en de overeenkomst te laten controleren. Wij kunnen eventueel correcties aanbrengen zodat u zeker weet dat alles goed is opgesteld.

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

Check GRATIS uw vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst gratis controleren.