Hoe hoog is de ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst?

euroWanneer u ontslagen wordt en er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld dan is in vrijwel alle gevallen de belangrijkste vraag “Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?”. Deze vraag wordt dan ook met afstand het vaakst gesteld aan ons. In dit artikel gaan we nader in op de hoogte van de ontslag- of transitievergoeding die u kunt ontvangen als u wordt ontslagen met een vaststellingsovereenkomst.

Doorbetaling van salaris tot aan de ontslagdatum

Wanneer u wordt ontslagen dan wordt er een datum vastgesteld waarop dit ontslag ingaat. Deze datum wordt in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Tot aan die datum is uw werkgever verplicht uw salaris door te betalen. Daarnaast heeft u over deze periode recht op vakantiegeld, een 13e maand en uitbetaling van een eventueel restant aan vakantiedagen. Ook moeten er afspraken worden gemaakt tot hoe lang u gebruik mag blijven maken van de auto van de zaak of een telefoon of laptop die uw werkgever u ter beschikking heeft gesteld. Ook de afspraken die hierover zijn gemaakt horen in de vaststellingsovereenkomst.

Een hogere transitievergoeding en beter ontslagvoorstel?

De hoogte van de wettelijke transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een aantal variabele factoren. Vaak is er ruimte voor onderhandeling. Wilt u een hogere vergoeding en een beter voorstel? Upload uw overeenkomst voor een gratis beoordeling. Dan nemen wij contact met u op om geheel vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Meer dan 300 betere ontslagvoorstellen onderhandeld
Gratis beoordeling vaststellingsovereenkomst
10 jaar ervaring met het onderhandelen van ontslagvoorstellen
dagelijks tot 21:30 uur bereikbaar

Over ons

Ons team bestaat uit gespecialiseerde arbeidsrecht juristen die de belangen van werknemers behartigen. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam en wij zijn actief in heel Nederland.

Upload uw ontslagvoorstel en wij nemen contact met u op.

Houd rekening met de opzegtermijn

Een medewerker in vaste dienst of van wie het contract nog niet afloopt op het moment van ontslag, geldt een wettelijke opzegtermijn. Gedurende deze termijn moet de werkgever het salaris doorbetalen, ook als in goed overleg is afgesproken dat de medewerker geen werkzaamheden meer zal verrichten. Als de werkgever geen salaris betaalt over deze wettelijke periode van opzegging, ontvangt de werknemer ook geen WW-uitkering. De verplichting van de werkgever om het salaris door te betalen wordt namelijk beschouwd als een voorliggende voorziening. Het is dus belangrijk om in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat gedurende de opzegtermijn het salaris wordt doorbetaald alsmede componenten van vakantiegeld, bonussen en 13e maand.

Hoeveel bedraagt de wettelijke ontslagvergoeding?

Wanneer u wordt ontslagen als gevolg van reorganisatie, bedrijfsbeëindiging of niet goed functioneren dan heeft u over het algemeen recht op een ontslagvergoeding. De wettelijke vergoeding kunt u berekenen aan de hand van uw leeftijd, het aantal dienstjaren en uiteraard uw huidige salaris. Het is verstandig om het bedrag dat uw werkgever u wil uitkeren te laten narekenen door ons. Wij kunnen controleren of alle componenten bij de berekening zijn meegenomen. U heeft uiteraard geen recht op een ontslagvergoeding als uw ontslag u verweten kan worden. Dit geldt vrijwel alleen wanneer u wegens ongeoorloofd gedrag op staande voet bent ontslagen.

Heb ik recht op een hogere vergoeding dan de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een minimale vergoeding bij ontslag. In veel gevallen krijgt een ontslagen medewerker een hogere vergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval als er bij een reorganisatie of bedrijfssluiting een sociaal plan wordt opgesteld. Vaak zijn vakbonden betrokken bij het opstellen van een sociaal plan, zij doen uiteraard hun best om hierin voor de werknemers zo gunstig mogelijke regelingen af te spreken. Om een medewerker te ontslaan moet de werkgever hiervoor een ‘redelijke grond’ hebben. Als die er niet of onvoldoende is, kan de werknemer het ontslag aanvechten. Veel werkgever zullen geen procedure met het UWV of de rechter willen en daarom zijn ze bereid om in een dergelijk geval een hogere ontslagvergoeding te betalen op voorwaarde dat de werknemer afziet van een procedure tegen de werkgever. Tot slot kan een werknemer een zogenaamde ‘billijke vergoeding’ eisen. Dit is het geval als de werkgever ernstig nalatig is ter zake van het ontslag. Als de werkgever bijvoorbeeld bewust de arbeidsrelatie heeft verstoord om op deze manier een grond voor ontslag te creëren kan de werknemer bij de rechter een extra billijke vergoeding eïssen vanwege het ontslag. Wettelijke regels zijn hiervoor niet, de rechter beslist per situatie of een dergelijke vergoeding redelijk is en zo ja hoe hoog deze moet zijn.

Onderteken niet zomaar een vaststellingsovereenkomst

Wordt u ontslagen en legt uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst voor met daarin een voorstel voor een ontslagvergoeding? Teken deze dan niet direct. Neem altijd contact op met ons om de inhoud van de overeenkomst te toetsen. Zo voorkomt u dat u achteraf tot de conclusie komt dat u tekort bent gedaan. Een vaststellingsovereenkomst is tot maximaal 14 dagen na ondertekening herroepbaar, daarna niet meer.


Laat uw vaststellingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkDe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend. Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan controleren wij graag voor u of het verstandig is om deze te ondertekenen.

Telefoon

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.