Waarom dient u een vaststellingsovereenkomst te laten controleren?

Komt u met uw werkgever tot de gezamenlijke conclusie dat het beëindigen van uw dienstverband de beste oplossing is voor een ontstane situatie? Dan spreken we van ontslag met wederzijds goedvinden. Uw werkgever zal u daarbij een vaststellingsovereenkomst aanbieden, waarin regelingen zijn beschreven omtrent het scheiden van uw wegen. Het is van groot belang een dergelijke vaststellingsovereenkomst te laten controleren. Een dergelijk document is namelijk vormvrij én luistert nauwkeurig naar regelgeving op het gebied van arbeidsrecht.

Vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:00 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst (=beëindigingsovereenkomst)

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Stel uw WW-uitkering veilig

Alles gecheckt & opgelost

Een vaststellingsovereenkomst controleren verhoogt uw (financiële) zekerheid

Een vaststellingsovereenkomst mag dan vrij van vorm zijn, dit neemt niet weg dat een aantal bepalingen hierin dient te zijn opgenomen. Deze zijn bijvoorbeeld noodzakelijk om het recht op een WW-uitkering te waarborgen, maar ook om u een zo gunstig mogelijke financiële positie en maximale kansen op de arbeidsmarkt te geven. Zeker wanneer u niet eerder met dit bijltje hebt gehakt, is het zeer raadzaam uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren. Zo voorkomt u dat u na het ontslag moeilijk uit de startblokken komt.

Een vaststellingsovereenkomst controleren op noodzakelijke bepalingen

Veelgehoorde aanleidingen voor ontslag met wederzijds goedvinden zijn reorganisaties, maar ook arbeidsconflicten die middels mediation niet kunnen worden opgelost. De overeenkomst is in dat laatste geval dan een oplossing van een geschil. Besluit u een vaststellingsovereenkomst te laten controleren door The Legal Firm, dan onderzoeken onze juridisch specialisten deze nauwkeurig op bepalingen die op een dusdanige manier in het documenten dienen te zijn vastgelegd, dat u na het eigenlijke ontslag niet in een netelige situatie belandt. Wilt u een vaststellingsovereenkomst laten controleren, dan is het bevestigen van het WW-veilige karakter ervan een van de hoofdzaken.

Een beëindigingsovereenkomst in plaats van de gang naar de rechter

Zowel werkgevers als werknemers zullen het er in de meeste gevallen over een zijn dat de gang naar de rechter in het geval van beëindiging van een dienstverband lang niet altijd de gewenste route is. Het kost tijd en geld en staat veel meer in het teken van winnen of verliezen. Een vaststellingsovereenkomst is een manier om het dienstverband op beschaafde manier te beëindigen, onder duidelijke en billijke voorwaarden. Om u zich van die billijkheid (en financiële zekerheid) te kunnen garanderen, kunt u het beste uw vaststellingsovereenkomst laten controleren.

Uw vaststellingsovereenkomst laten controleren op zijn WW-veiligheid

Uiteraard is het voor u als werknemer de bedoeling dat u na het ontslag met wederzijds goedvinden verzekerd bent van inkomsten uit een WW-uitkering. Om aan de voorwaarden voor een dergelijke uitkering te voldoen, dient een aantal zaken uitdrukkelijk in de met uw werkgever overeengekomen overeenkomst te zijn opgenomen. Besluit u een van onze professionals uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren, dan wordt onder andere nagegaan of de reden van het ontslag neutraal is en of het initiatief tot ontslag bij uw werkgever lag.

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering

Wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten controleren op de WW-vriendelijkheid ervan, dan gaat een professional de onderstaande punten na:

  • U dient over voldoende arbeidsverleden te beschikken. Dit houdt in dat u gedurende de laatste 36 weken minstens 26 weken dient te hebben gewerkt
  • De opzegtermijn van de werkgever dient in acht te worden gehouden om direct aansluitend op uw salaris een WW-uitkering te kunnen ontvangen
  • Er mag uit de vaststellingsovereenkomst geen blijk zijn van verwijtbaar gedrag door u als werknemer
  • Op de vastgestelde beëindigingsdatum dient u voor de arbeidsmarkt beschikbaar te zijn

Een vaststellingsovereenkomst laten checken bij ziekte

Het kan iedereen overkomen: gedurende uw loopbaan wordt u ziek, waardoor u voor een bepaalde tijd niet meer in staat bent om te werken. Een situatie die voor u, maar ook voor een werkgever erg lastig is. Volgens de wet dient een werkgever zijn werknemer gedurende de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte door te betalen. Daar kan nog eens een jaar bij komen wanneer blijkt dat de werkgever onvoldoende moeite heeft gedaan om de werknemer weer te laten re-integreren. Bent u ziek, dan zou uw werknemer u gedurende de eerste twee jaar geen beëindigingsovereenkomst mogen aanbieden.

Gebeurt dit wel en besluit u vervolgens uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een juridisch professional, dan zal deze u vrijwel altijd adviseren de overeenkomst niet te tekenen. Althans, wanneer u geen uitzicht hebt op herstel op de korte termijn. Hebt u dit wel, bijvoorbeeld omdat uw ziekte een direct gevolg is van spanningen op de werkvloer, dan liggen de zaken anders. Ook in dit geval is het echter belangrijk uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren, omdat hiermee veel regelgeving gemoeid is.

Het standpunt van het UWV omtrent ontslag met wederzijds goedvinden bij ziekte

Werknemers die gedurende de eerste twee jaar van hun ziekte verzuimen hun vaststellingsovereenkomst te laten controleren, ondervinden hiervan flinke financiële gevolgen. Wanneer zij na instemming met het ontslag een aanvraag voor een WW-uitkering indienen, krijgen zij vaak het deksel op hun neus. Het UWV ziet dit namelijk als een zogeheten benadelingshandeling. In plaats van de werkgever die volgens de wet eigenlijk uw loon zou moeten doorbetalen, wordt er nu bij deze instantie aangeklopt.

 

Andere punten om in een vaststellingsovereenkomst te laten controleren

Besluit u een vaststellingsovereenkomst te laten controleren, dan zal het belangrijkste punt voor u dan ook het recht op een WW-uitkering zijn. Dit neemt echter niet weg, dat onze juridisch professionals nog veel meer punten beoordelen wanneer u door hen een vaststellingsovereenkomst zult laten beoordelen. Denkt u bijvoorbeeld aan de uitbetaling van een transitievergoeding, de financiële eindafrekening en het verstrekken van positieve getuigschriften en referenties die u in de rest van uw loopbaan van dienst kunnen zijn. Een vaststellingsovereenkomst laten controleren heeft meer om het lijf dan de meeste werknemers denken.

Een vaststellingsovereenkomst controleren door de VaststellingsovereenkomstJurist

Een vaststellingsovereenkomst laten controleren is een essentiële stap die geen enkele werknemer zou mogen overslaan alvorens zij besluiten deze te tekenen. Heeft u dit echter al wel gedaan? Sinds enkele jaren geldt er een wettelijke bedenktermijn, die het mogelijk maakt om dit binnen veertien dagen weer ongedaan te maken. Wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten controleren? Upload dan uw overeenkomst voor een gratis check.