Vaststellingsovereenkomst en het getuigschrift

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijk document waarin de afspraken vast zijn gelegd die u samen met uw werkgever heeft gemaakt over uw ontslag. Wanneer u een vaststellingsovereenkomst ondertekent, dan stemt u in met uw eigen ontslag. Dit wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Voor de werkgever heeft deze manier van ontslag als voordeel dat er geen toestemming nodig is van het UWV of van de kantonrechter. Dat bespaart de werkgever, maar ook uzelf, een mogelijk slepende, onzekere en soms zelfs kostbare procedure. Het voordeel van ontslag via een vaststellingsovereenkomst voor u als werknemer is vooral dat u in een positie zit waarin u kunt onderhandelen over de voorwaarden rondom uw ontslag. Zo kunt u bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst een positief getuigschrift bedingen.

Uw instemming is nodig

Uw werkgever kan u alleen met een vaststellingsovereenkomst ontslaan als u ook daadwerkelijk uw handtekening onder dat document zet. Dat betekent dat de overeenkomst voor u aantrekkelijk genoeg moet zijn om deze te willen ondertekenen. Tekent u niet, dan kan uw werkgever u immers niet zo makkelijk ontslaan. Uw werkgever heeft er dus belang bij om de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst in goed overleg met u af te stemmen. Veel werknemers denken hierbij vooral aan de financiële afhandeling van het ontslag. Vaak valt er inderdaad winst te halen uit bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Maar in een ontslagsituatie is het financiële gedeelte niet het enige dat belangrijk is. Het is ook raadzaam om na te denken over de mogelijkheden om nieuw werk te vinden. In de vaststellingsovereenkomst een goed getuigschrift bedingen kan daarbij helpen.

Getuigschrift als verklaring

Een getuigschrift is een verklaring van uw werkgever over uw dienstverband. In het getuigschrift moet vermeld worden hoe lang u voor de onderneming heeft gewerkt, met een begin- en een einddatum, en wat voor werkzaamheden u voor de werkgever uitvoerde. Het getuigschrift kan dienen als bewijs van uw werkervaring wanneer u solliciteert voor een nieuwe baan. Uw werkgever is wettelijk verplicht om een getuigschrift af te geven wanneer u ontslagen wordt. De reden voor uw ontslag is daarbij niet van belang. U kunt uw werkgever ook vragen om in het getuigschrift een verklaring omtrent uw functioneren op te nemen en eventueel waarom of hoe het dienstverband is beëindigd. Met een positief getuigschrift kunt u uw potentiële nieuwe werkgever wellicht makkelijker overtuigen om u aan te nemen.

Positief getuigschrift regelen

Hoewel de werkgever volgens de wet verplicht is om een getuigschrift af te geven bij ontslag, is het echter niet zo dat de inhoud hiervan wettelijk gezien ook positief moet zijn. Een negatief getuigschrift helpt u natuurlijk niet verder bij het zoeken naar een nieuwe baan. Het is daarom aan te raden om in de vaststellingsovereenkomst een positief getuigschrift als voorwaarde bij uw ontslag te stellen. Uw werkgever dient zich te houden aan de afspraken in de vaststellingsovereenkomst en is in dat geval dus ook verplicht om een positief getuigschrift te formuleren. Hetzelfde kunt u doen met referenties. Een referentie is een contactpersoon die werkzaam is binnen de organisatie en waarbij uw potentiële nieuwe werkgever informatie kan inwinnen over uw functioneren. U kunt in de vaststellingsovereenkomst laten opnemen dat uw werkgever uitsluitend positieve referenties zal afgeven.

De vaststellingsovereenkomst met het getuigschrift als voorwaarde

Een positief getuigschrift en goede referenties kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het zoeken naar een nieuwe baan. Het is daarom ook zeker aan te raden om in de vaststellingsovereenkomst het getuigschrift en de referenties als voorwaarde te stellen. Wilt u zeker weten dat u niets over het hoofd ziet en dat uw vaststellingsovereenkomst juridisch in orde is? Laat uw overeenkomst dan deskundig controleren door een van onze ervaren juristen.

Laat uw vaststellingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkDe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend. Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan controleren wij graag voor u of het verstandig is om deze te ondertekenen.