Vaststellingsovereenkomst en geheimhouding

In een vaststellingsovereenkomst is geheimhouding meestal één van de bepalingen die worden vastgelegd. De geheimhoudingsclausule heeft in dit verband doorgaans betrekking op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Het is een beding dat verklaart dat beide partijen geen informatie over de inhoud van de overeenkomst zullen verspreiden aan derde partijen. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is in de vaststellingsovereenkomst geheimhouding een belangrijke clausule. Het is dan ook essentieel om bij het opstellen of bij het ontvangen van een vaststellingsovereenkomst goed op te letten dat het geheimhoudingsbeding in de afspraken is, dan wel wordt, opgenomen. Maar wat houdt dat beding nu precies in en waarom is dat zo belangrijk?

Redenen voor ontslag

Voor een ontslag via een vaststellingsovereenkomst kunnen zeer uiteenlopende redenen zijn. Uw werkgever wil u bijvoorbeeld bij een reorganisatie vanwege bedrijfseconomische redenen ontslaan, maar hoopt een onzekere procedure bij het UWV te voorkomen. Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst heeft de werkgever namelijk geen ontslagvergunning van het UWV nodig. Het kan ook gebeuren dat er als gevolg van een conflict tussen u en uw werkgever een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan en dat beide partijen besluiten dat het beter is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Met een vaststellingsovereenkomst kan een dure en lange procedure bij de kantonrechter vermeden worden. Wat de reden voor uw ontslag ook is, wanneer u een vaststellingsovereenkomst tekent dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden en kunt u onderhandelen over de voorwaarden.

De details van het ontslag blijven geheim

De vaststellingsovereenkomst kan voor beide partijen een goede manier zijn om een einde aan het dienstverband te maken. In de overeenkomst worden alle afspraken vastgelegd rondom het ontslag, zoals uw einddatum en de financiële afwikkeling. Ook is in de vaststellingsovereenkomst geheimhouding doorgaans een vaste voorwaarde. Met het geheimhoudingsbeding wordt de inhoud van de overeenkomst, en dus de redenen en voorwaarden van het ontslag, beschermd. Dit is vooral bedoeld om elkaars goede naam hoog te houden, zodat geen van beide partijen in dat opzicht geschaad wordt. De geheimhoudingsplicht houdt in dat er dus niet met derde partijen, zoals klanten, relaties of collega’s, over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst mag worden gesproken. Een uitzondering hierop vormen de juridisch of fiscaal adviseurs van beide partijen, voor wie het vanuit hun professie noodzakelijk is om op de hoogte te zijn van de inhoud van de overeenkomst.

Het scheppen van precedenten

Naast het hoog houden van de goede naam van het bedrijf, heeft het opnemen in de vaststellingsovereenkomst van geheimhouding voor de werkgever nog een andere functie, namelijk het voorkomen van precedentwerking. De afspraken die in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen zijn individuele afspraken die met een specifieke werknemer zijn gemaakt en die passen bij die specifieke situatie. Als de details voor andere werknemers bekend zouden zijn, zou dit een precedentwerking kunnen geven. De werkgever heeft er baat bij dit te voorkomen.

Maar ook de werknemer heeft nog een extra reden om in de vaststellingsovereenkomst geheimhouding te laten opnemen. Met name het behouden van uw uitkeringsrechten is in dit opzicht relevant. De vaststellingsovereenkomst kan namelijk zo worden opgesteld dat uw recht op een uitkering veilig is gesteld. Het geheimhoudingsbeding betekent bovendien dat uw werkgever verder geen informatie mag verstrekken aan bijvoorbeeld het UWV. Zonder dit beding zou het UWV wellicht meer informatie kunnen verkrijgen, die nadelig voor u zou kunnen uitpakken.

Controleer de voorwaarden in de overeenkomst

Wanneer u te maken krijgt met een vaststellingsovereenkomst is geheimhouding dus van groot belang. Het is dan ook zaak om uw overeenkomst goed op deze voorwaarde te controleren. Bij twijfel is het daarbij altijd raadzaam om een ervaren jurist te raadplegen. Zo weet u zeker dat u geen onnodige missers maakt bij het tekenen van de overeenkomst. Wij kunnen de overeenkomst voor u controleren en verbeteringen voorstellen.

Laat uw vaststellingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkDe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend. Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan controleren wij graag voor u of het verstandig is om deze te ondertekenen.