Wat is een finale kwijting bij een vaststellingsovereenkomst?

Een werkgever kan een werknemer een voorstel voor het ontslag doen. Als de werknemer met dit voorstel akkoord gaat, dan vindt er een ontslag met wederzijds goedvinden plaats. De werknemer hoeft niet direct akkoord te gaan met het eerste voorstel van de werkgever. Er is altijd ruimte voor onderhandeling wanneer de werknemer dit wil. Pas wanneer er afspraken zijn vastgelegd die voor beide partijen naar tevredenheid zijn, dan kan er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld.

De opname van een kwijtingsbepaling

Er wordt in de meeste gevallen een finale kwijting, of een kwijtingsbepaling, in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. Wanneer dit het geval is, en de overeenkomst is ondertekend door beide partijen, dan betekent dit dat de werknemer niets meer mag vorderen van de werkgever als alle afgesproken financiële zaken zijn afgewikkeld. Ook mag de werkgever niets meer van de werknemer vorderen. Met de opname van de kwijtingsbepaling worden de partijen dus als het ware van elkaar gevrijwaard. Als alle financiële afspraken zijn nagekomen, dan betekent dit dus dat er geen extra vorderingen meer mogen worden ingediend. Het ontslag via de vaststellingsovereenkomst is hiermee volledig rond en juist afgewikkeld.

De afspraken moeten wel helder zijn

De financiële afwikkeling moet helder worden verwerkt in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer dit niet het geval is, dan kunnen er achteraf conflicten ontstaan over welke zaken er nu wel onder de finale kwijting vallen en welke niet. Het komt voor dat de betreffende financiële zaken niet volledig helder zijn omschreven in de vaststellingsovereenkomst, maar het kan ook zijn dat deze zaken eenvoudigweg zijn vergeten. De finale kwijting in de overeenkomst geeft aan dat er geen vorderingen meer mogen plaatsvinden, maar dit geldt in principe alleen wanneer de werkgever ervoor heeft gezorgd dat er geen onduidelijkheden voorkomen over de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. De werkgever is dus verantwoordelijk voor het goed verzorgen van de afspraken in de overeenkomst. Als er achteraf toch een conflict ontstaat, dan zal de rechter eraan te pas moeten komen.

Naar de rechter voor een extra vordering

Het komt voor dat de werknemer achteraf toch nog recht denkt te hebben op een bedrag, omdat de afspraak hierover niet duidelijk is in de vaststellingsovereenkomst. Ondanks de finale kwijting in de overeenkomst mag de werknemer dan naar de rechter om deze over de zaak te laten beslissen. Deze kan beslissen dat de afspraak inderdaad niet duidelijk is en dat de werkgever dit beter had moeten omschrijven of uitleggen. Juridisch gezien is dit de verantwoording van de werkgever. Dit kan ertoe leiden dat de rechter bepaalt dat de werkgever het betreffende bedrag alsnog moet betalen. Dit betekent dus dat er, ondanks de aanwezigheid van de finale kwijting, toch nog een vordering plaatsvindt.

Een duidelijke finale kwijting is belangrijk

Om zeker te zijn dat er echt geen vorderingen meer kunnen plaatsvinden na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst en het afwikkelen van de financiën is het dus heel belangrijk om de finale kwijting volledig helder en duidelijk te omschrijven in de overeenkomst. Wilt u zeker weten dat de vaststellingsovereenkomst echt volledig correct is en dat alles goed geregeld is? Laat de vaststellingsovereenkomst dan gratis door ons controleren.


Laat uw vaststellingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkDe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend. Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan controleren wij graag voor u of het verstandig is om deze te ondertekenen.