Vaststellingsovereenkomst bij faillissement

Als een onderneming failliet gaat dan breken er onzekere tijden aan voor alle betrokkenen. Als werknemer zit u opeens zonder baan en wellicht heeft u ook te maken met een betalingsachterstand van uw loon. Bovendien valt bij een failliete werkgever weinig te halen; uw werkgever is bij faillissement dan ook niet langer verplicht om u de wettelijke transitievergoeding te betalen. Deze vergoeding, waarop u normaal gesproken recht heeft ter compensatie van uw ontslag, vervalt zodra een faillissement of surseance van betaling is vastgesteld. Dat betekent dat u niet alleen met ontslag te maken krijgt, maar ook met het ontbreken van een financiële compensatie hiervoor. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst vóór het faillissement van uw werkgever kan echter mogelijkheden bieden. Hoe zit dit?

De curator neemt het over

Als een onderneming faillissement aanvraagt, dan wordt er door de rechtbank een curator aangesteld. De curator neemt alle bevoegdheden van de werkgever over. Dat betekent onder andere dat de curator de financiële afhandeling van de schulden regelt, maar ook dat hij bevoegd is om werknemers te ontslaan. Voor een curator geldt daarbij geen opzegverbod én hij heeft geen ontslagvergunning van het UWV nodig om u te mogen ontslaan. Het gevolg is dat de curator alle arbeidsovereenkomsten op mag zeggen, ook als u bijvoorbeeld een tijdelijk contract hebt waarbij geen tussentijdse opzegging mogelijk is of als u in de ziektewet zit.

De wettelijke transitievergoeding

Normaal gesproken hebben werknemers die ontslagen worden recht op een financiële compensatie voor het ontslag. Deze zogenaamde transitievergoeding geldt voor alle werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn geweest en de hoogte van het bedrag wordt berekend middels een formule die gebaseerd is op het aantal jaren dat u in dienst bent geweest en de hoogte van uw salaris. Bij een faillissement vervalt echter de verplichting van uw werkgever om deze transitievergoeding bij ontslag te moeten betalen. Dat betekent dat de curator u dus mag ontslaan zonder u daar financieel voor te hoeven compenseren.

De vaststellingsovereenkomst bij faillissement

Als u het faillissement van uw werkgever tijdig aan ziet komen, dan is er mogelijk een manier om toch een ontslagvergoeding te krijgen. Dit kunt u doen door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst vóórdat het faillissement wordt aangevraagd. In de vaststellingsovereenkomst kan een ontslagvergoeding worden afgesproken. Gaat uw werkgever na het sluiten van deze overeenkomst failliet, dan blijft het recht op de ontslagvergoeding bestaan. Dit is echter geen garantie dat u het bedrag ook daadwerkelijk zal ontvangen, want na een faillissement bent u niet de enige aan wie de werkgever een betalingsverplichting heeft. In de wet is bovendien bepaald dat bijvoorbeeld de Belastingdienst voorrang heeft boven andere schuldeisers. Overige schuldeisers kunnen dus pas betaald worden nadat deze vorderingen zijn voldaan en mits er dan nog iets over is van het vermogen van de onderneming. Een vaststellingsovereenkomst vóór faillissement geeft dus geen garantie op het uitbetalen van de afgesproken ontslagvergoeding, maar het biedt meestal wel meer kansen dan wachten tot u vanwege het faillissement wordt ontslagen. De verplichting van de werkgever om de transitievergoeding uit te moeten betalen vervalt dan immers in het geheel.

Eerdere reorganisatie

Met het oog op de financiële gevolgen voor u als werknemer bij faillissement, kan het raadzaam zijn om al eerder met wederzijds goedvinden de organisatie te verlaten. Bijvoorbeeld bij een eerdere reorganisatieronde. Wanneer u vermoedt dat de reorganisatie niet voldoende zal zijn om faillissement te voorkomen, kan het slim zijn om op dat moment in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst. Op dat moment is de organisatie namelijk wellicht nog in staat om uw ontslagvergoeding te kunnen betalen. Het is aan te raden om dit soort situaties eerst juridisch advies in te winnen. Wij kunnen u adviseren over de stappen die u het beste kunt nemen en kunnen tevens voor u onderhandelen over de beste voorwaarden. Wanneer uw werkgever uw loon niet betaalt kunt u een loonvordering instellen.

Laat uw vaststellingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkDe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend. Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan controleren wij graag voor u of het verstandig is om deze te ondertekenen.