Dwaling bij vaststellingsovereenkomst

Het beëindigen van een arbeidscontract kan verlopen via een vaststellingsovereenkomst. Een werkgever kan samen met de werknemer afspraken maken met betrekking tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst en deze afspraken worden in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Het gaat om een bindend document. Dit wil zeggen, wanneer de overeenkomst daadwerkelijk door beide partijen is ondertekend. Het komt voor dat er bij de vaststellingsovereenkomst sprake is van dwaling.

Wat is dwaling bij de vaststellingsovereenkomst?

De werkgever en de werknemer maken samen afspraken en wanneer deze genoteerd zijn in de vaststellingsovereenkomst, dan wordt het document ondertekend door beide partijen. Wanneer de werkgever of de werknemer een verkeerde voorstelling heeft van bepaalde afspraken, en de overeenkomst niet zou hebben getekend wanneer deze er de juiste voorstelling van zou hebben gehad, dan is er sprake van dwaling. Als alle nodige informatie om in te stemmen met de afspraken aanwezig zou zijn geweest op het moment van ondertekenen van de overeenkomst, dan zou één van beide partijen dus niet hebben ondertekend.

Er zijn meerdere soorten dwaling

Dwaling is niet standaard. Er zijn verschillende soorten dwaling te noemen. In de basis zijn er drie vormen. Het kan op de eerste plaats zo zijn dat allebei de partijen een verkeerd idee van de afspraken had, waardoor zowel de werkgever als de werknemer heeft gedwaald. Op de tweede plaats kan het zijn dat één van beide partijen spreekplicht had en zich hier niet aan heeft gehouden. Dit wil zeggen dat de betreffende partij informatie had moeten delen met de andere partij, maar dit niet heeft gedaan. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer de werknemer al een andere baan heeft gevonden. De werkgever is zich bewust van het feit dat werkloosheid nadelige gevolgen met zich meebrengt en kan hier een hogere financiële vergoeding (transitievergoeding) tegenover zetten. Dit zou niet nodig zijn als de werknemer voor het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst zou hebben medegedeeld dat er al een nieuwe baan gevonden is. Deze informatie moet worden gedeeld met de werkgever. Op de laatste plaats kan het zijn dat er onopzettelijk verkeerde informatie is gedeeld over de afspraken die werden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Dwaling en bedrog met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst

Dwaling en bedrog zijn niet hetzelfde. Dit wil zeggen dat bedrog wordt gezien als ernstiger dan dwaling, ondanks het feit dat er bij dwaling ook sprake kan zijn van het bewust achterhouden van relevante informatie. Bedrog is het opzettelijk misleiden van de andere partij. Een werknemer kan door misleiding van de werkgever bijvoorbeeld akkoord gaan met een veel te lage transitievergoeding. Dit wordt gezien als bedrog. Zowel in het geval van dwaling als in het geval van bedrog kan men een kantonrechter verzoeken om de vaststellingsovereenkomst te vernietigen. De partij die dit verzoek indient moet dan wel kunnen bewijzen dat er inderdaad sprake is van dwaling of bedrog.

De vaststellingsovereenkomst zelf ontbinden

Het is niet altijd nodig om een kantonrechter in te schakelen voor het laten ontbinden van de vaststellingsovereenkomst. Het is namelijk zo dat de werknemer zich mag bedenken binnen twee weken (14 dagen) na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft het recht om met een schriftelijke verklaring aan te geven dat deze toch niet akkoord is met de vaststellingsovereenkomst. De werkgever heeft geen bedenktermijn.

Heeft u ondersteuning nodig?

Wilt u advies over het indienen van een schriftelijke verklaring om binnen de bedenktermijn terug te komen op de ondertekende vaststellingsovereenkomst? Of is de bedenktermijn al verstreken, maar bent u van mening dat er sprake is van dwaling of bedrog, en wilt u zich door een arbeidsrecht jurist laten adviseren? Neemt u dan contact met ons op.

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.