Concurrentiebeding in vaststellingsovereenkomst

Als een werknemer niet akkoord gaat met een ontslag, dan moet de werkgever naar de kantonrechter stappen om een verzoek tot ontslag in te dienen of zal deze, onder andere omstandigheden, bij het UWV een ontslagvergunning moeten aanvragen. Beide mogelijkheden zijn tijdrovend en kosten veel geld. Dit kan worden voorkomen als de werkgever en de werknemer samen tot een goede oplossing kunnen komen. In dit geval worden er onderling afspraken gemaakt over het ontslag en deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Onder de betreffende condities gaan beide partijen dus akkoord met het beëindigen van het arbeidscontract. Als het document correct is opgesteld, dan behoudt de werknemer het recht op een WW-uitkering.

Het bestaan van een concurrentiebeding

In veel gevallen is er een zogenaamd concurrentiebeding in het arbeidscontract opgenomen. Een concurrentiebeding ontneemt de werknemer de mogelijkheid om bij een soortgelijk bedrijf aan de slag te gaan in een soortgelijke functie. Dit is vervelend wanneer de medewerker wordt ontslagen, want deze heeft juist de beste kans op een nieuwe baan in een soortgelijke functie. Hierin is immers alle nodige ervaring aanwezig. Werknemer en werkgever gaan onderhandelen over de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst komen te staan. Het is in het belang van de werknemer dat er in deze overeenkomst wordt opgenomen dat het concurrentiebeding na de daadwerkelijke ontslagdatum niet meer geldt.

Een concurrentiebeding in het arbeidscontract

Het concurrentiebeding is in de wet opgenomen, namelijk in de Wet Werk en Zekerheid. Hierin wordt aangegeven dat een concurrentiebeding uitsluitend kan worden gezien als geldig wanneer deze schriftelijk overeen is gekomen met een werknemer die de leeftijd van 18 jaar al is gepasseerd en wanneer deze onderdeel uitmaakt van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Hierdoor wordt vaak gedacht dat het niet mogelijk is volgens de wet dat er een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd is opgenomen. Dit is echter niet helemaal waar. Het is zeker wel mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk contract. Wel is het hierbij noodzakelijk dat de werkgever een schriftelijke verklaring, of uitleg, bijvoegt over het feit dat het concurrentiebeding noodzakelijk is om zwaarwegende dienstbelangen of bedrijfsbelangen.

Het concurrentiebeding laten schrappen in vaststellingsovereenkomst?

Het is begrijpelijk dat u als werknemer na uw ontslag niet wilt worden beperkt bij het zoeken naar een nieuwe baan. Het concurrentiebeding doet dit wel en daarom is het zaak om ervoor te zorgen dat het concurrentiebeding wordt geschrapt. Wilt u dit voor elkaar krijgen en heeft u ondersteuning nodig bij de onderhandelingen hierover? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u zeker helpen. Uiteraard bent u bij ons ook van harte welkom wanneer u een vaststellingsovereenkomst gratis wilt laten controleren op juistheid, zodat u zeker bent dat u nog wel recht op een WW-uitkering heeft.