Vaststellingsovereenkomst en de bruto netto vergoeding

Bij ontslag met wederzijds goedvinden worden alle afspraken en voorwaarden waaronder het ontslag plaatsvindt, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Naast zaken als de einddatum van uw arbeidscontract en de reden voor het ontslag, wordt in de vaststellingsovereenkomst ook een financieel gedeelte opgenomen. Hierin moet duidelijk worden gemaakt hoe de financiële afwikkeling van het ontslag zal gebeuren. Daarbij gaat het om de verrekening van overgebleven vakantiedagen en eventuele bonussen, maar ook om de hoogte van de transitie- of ontslagvergoeding. Het is van belang om te beseffen dat de bedragen in de vaststellingsovereenkomst bruto zijn, en dat de netto vergoeding dus lager zal zijn.

Onderhandelen over de voorwaarden

Over de vergoeding bij ontslag kan vaak onderhandeld worden, zeker wanneer uw werkgever u met wederzijds goedvinden wil ontslaan. Hij heeft daarvoor immers uw handtekening nodig onder de vaststellingsovereenkomst, dus u bevindt zich in een positie waarin u goed kunt onderhandelen. Het voordeel van deze manier van ontslag is voor de werkgever dat hij geen procedure bij het UWV of de kantonrechter hoeft door te lopen. Dit soort procedures duren vaak lang en de uitkomst is soms onzeker. Bovendien kan het de werkgever ook nog eens geld kosten. Hij is er dus bij gebaat als u de vaststellingsovereenkomst tekent zodat hij u met wederzijds goedvinden kan ontslaan, zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Uw vaststellingsovereenkomst financieel optimaal opstellen

U bevindt zich dus in een goede positie om te onderhandelen over de voorwaarden rondom uw ontslag en de ontslagvergoeding is daarbij een belangrijke factor. Wanneer u minimaal twee jaar voor deze werkgever heeft gewerkt, heeft u in ieder geval recht op de transitievergoeding. Dit is een financiële compensatie voor het ontslag, die wettelijk geregeld is. Zou uw ontslag bij het UWV zijn aangevraagd, dan zou uw werkgever u de wettelijke transitievergoeding hebben moeten betalen. Echter, omdat uw werkgever een procedure bij het UWV wil vermijden door u een vaststellingsovereenkomst te laten tekenen, kunt u een hoger bedrag bedingen. Dit wordt de ontslagvergoeding genoemd. Bij de onderhandelingen is het van belang om te weten dat de ontslagvergoeding die vermeld is in de vaststellingsovereenkomst bruto is, het netto bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt is dus lager.

De vaststellingsovereenkomst en de Belastingdienst

Over een ontslagvergoeding moet inkomstenbelasting worden betaald in box 1. De vergoeding wordt namelijk gezien als inkomen en wordt dan ook bij uw jaarinkomen opgeteld. Uw werkgever is verplicht om bij uitbetaling van de ontslagvergoeding de belasting in te houden. Dit maakt dat de vaststellingsovereenkomst fiscaal goed in elkaar moet zitten, anders kan het bedrag dat u ontvangt behoorlijk tegenvallen. Omdat de ontslagvergoeding bovenop uw inkomen komt, valt deze namelijk vaak in een hoge belastingschaal. Het is dan ook aan te raden om vooraf goed te laten uitrekenen hoeveel van het bedrag dat vermeld is in de vaststellingsovereenkomst naar de Belastingdienst gaat. U kunt dan bij het onderhandelen over de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst dit bruto netto verschil laten meewegen.

De vaststellingsovereenkomst bruto netto doorrekenen

Om er zeker van te zijn dat de vaststellingsovereenkomst fiscaal gezien geen verrassingen oplevert, is het aan te raden om uw overeenkomst altijd te laten controleren door een juridisch adviseur. Het is voor u immers van belang dat de vaststellingsovereenkomst financieel in orde is, zodat u na het ontslag niet in de problemen komt. Laat daarom de vaststellingsovereenkomst altijd bruto netto doorrekenen door een ervaren jurist. Het financiële gedeelte beslaat immers niet alleen de ontslagvergoeding, maar ook het recht op bonussen en de verrekening van tegoeden. Wij kunnen voor u berekenen waar u recht op heeft en wij kunnen voor u onderhandelen over betere voorwaarden of een hogere ontslagvergoeding.

Gratis controle vaststellingsovereenkomst