Beëindigingsovereenkomst ontvangen? Laat deze altijd controleren!

vaststellingsovereenkomst tekenenEen beëindigingsovereenkomst is een document waar alle voorwaarden van een ontslag in worden vastgelegd. Dit document wordt gemaakt om discussies en geschil tussen twee of meerdere partijen te voorkomen. Een beëindigingsovereenkomst wordt gebruikt in meerdere rechtsgebieden. In de meeste gevallen wordt er echter over dit document gesproken in het arbeidsrecht.

Met deze overeenkomst beëindigt u samen met uw werkgever de arbeidsovereenkomst. Dit kan een overeenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd zijn. De overeenkomst wordt meestal alleen gebruikt bij een contract voor onbepaalde tijd. Uw werkgever kan zo zonder naar de rechter te gaan uw vaste aanstelling ontbinden. Alleen als u het document ontvangt zit u meteen al met vragen. Gratis check beëindigingsovereenkomst.

De correctheid van een beëindigingsovereenkomst is zeer belangrijk. Wanneer er fouten bij het opstellen van deze overeenkomst worden gemaakt of wanneer u als werknemer akkoord gaat met een incorrect opgestelde overeenkomst, dan kan dit vervelende gevolgen hebben.

Direct hulp bij ontslag met een beëindigingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle beëindigingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt en opgelost

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst wordt voornamelijk opgesteld om geschil tussen werkgever, werknemer en eventuele andere partijen te voorkomen. Het nieuws van ontslag kan enorm zwaar zijn voor de werknemer, maar bij gerechtelijke procedures of onzekere toestanden is niemand gebaat. Bovendien staat de uitkomst van een gerechtelijke procedure nooit vast en kost dit beide partijen veel tijd, geld én stress. Meestal gaat de voorkeur dan ook uit naar een beëindigingsovereenkomst. Hierbij kunnen beide partijen overleggen en voor hun eigen belangen opkomen. Partijen weten dan, zonder dat dit al te veel kost, precies waar ze aan toe zijn.

Beëindigingsovereenkomst bij ontslag

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren. Dit hangt o.a. af van wat in het contract vermeld staat, maar ook van de duur van het arbeidscontract. Bij een contract voor bepaalde tijd is de werkgever bijvoorbeeld niet verplicht om deze te verlegen, hier hoeft hij zelfs geen enkele reden voor te geven. Bij een contract voor onbepaalde tijd ligt dit echter anders. Deze kan beëindigd worden door een gerechtelijke procedure of overleg met het UWV, maar dit brengt voor beide partijen veel onzekerheid met zich mee. In dit geval gaat de voorkeur meestal uit naar een ontslag ‘met wederzijds goedvinden’. Hierbij wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld om de voorwaarden voor het ontslag te bepalen.

Beëindigingsovereenkomst heeft de voorkeur

Uit onderzoek blijkt dat ontslag via een beëindigingsovereenkomst in de meeste gevallen de voorkeur heeft. Dit vindt maar liefst 5 keer vaker plaats dan ontslag via de kantonrechter of het UWV. Ergens ook logisch natuurlijk, want niemand heeft baat bij ellenlange gerechtelijke processen. Als mensen er samen uit kunnen komen, heeft dit altijd de voorkeur.

Wat zijn de voordelen van een beëindigingsovereenkomst?

De populariteit van een beëindigingsovereenkomst is eenvoudig te verklaren. Vaak hebben mensen inderdaad geen zin in de stress en kosten die een gerechtelijk proces met zich mee brengt. Dit is echter niet de enige reden. Er zitten namelijk nog veel meer voordelen aan het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met ‘wederzijds goedvinden’. Hieronder noemen we de belangrijkste voordelen:

 1. Een beëindigingsovereenkomst geeft doorgaans sneller resultaat dan een procedure bij het UWV of de kantonrechter. In tegenstelling tot dit document kan een gerechtelijke procedure maar liefst 1 tot 2 maanden duren. Het opstellen van een beëindigingsovereenkomst kan in principe binnen enkele dagen tot weken geregeld zijn. Dit is afhankelijk van de zaken die geregeld moeten worden en of beide partijen het met elkaar eens zijn.
 2. De inhoud van een beëindigingsovereenkomst is vrij te bepalen. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met vormvoorschriften die je bij een procedure wel tegen komt. Natuurlijk mag de inhoud niet in strijd zijn met openbare orde en goede zede.
 3. Ook als niet aan alle ontslagvoorwaarden wordt voldaan kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden, mits dit natuurlijk met wederzijds goedvinden gebeurd. Een ontslagverzoek bij het UWV of de kantonrechter kan alleen gehonoreerd worden als deze aan de belangrijkste voorschriften voldoet.
 4. Meestal zorgt een beëindigingsovereenkomst er voor dat de relatie tussen werkgever en werknemer goed blijft. Bij een gerechtelijke procedure zal de werkrelatie vrijwel altijd in het geding komen en dat is uiteraard niet wenselijk. Zolang beide partijen het met elkaar eens kunnen worden, kunnen jullie elkaar met een ferme handdruk achter laten.
 5. Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is direct veel completer. Als dit via het UWV of de kantonrechter wordt gedaan, zien we vaak dat de regeling zeer incompleet is. Zo is er geen sprake van een positief getuigschrift of concurrentiebeding. In de beëindigingsovereenkomst komen direct alle zaken aan bod. Zo weten beide partijen precies waar ze aan toe zijn.
 6. Een procedure via het UWV of de kantonrechter kan zeer onzeker zijn. Als er eenmaal een uitspraak is gedaan, kan deze nog aangevochten worden door in hoger beroep te gaan. Hierdoor leven beide partijen weken- tot maandenlang in een onzekere situatie. Een beëindigingsovereenkomst kan dit voorkomen.
 7. Bij een beëindigingsovereenkomst komt u slechts voor geringe kosten te staan. Vaak schakelt de ontslagen werknemer enkel juridische hulp in om het document te controleren, maar er is geen sprake van torenhoge kosten.

Nadelen van een beëindigingsovereenkomst

Natuurlijk moeten we ook toegeven dat er een aantal nadelen aan een beëindigingsovereenkomst zit. Wij zetten ze op een rijtje:

 1. Alles wat wordt vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst is niet door een rechter toegewezen. Hierdoor zeggen we dat de afspraken ‘niet executabel’ zijn. Als deze niet worden nagekomen, kan een deurwaarder bijvoorbeeld de partij bijvoorbeeld niet dwingen om de afspraken na te komen.
 2. Bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst is er geen sprake van een objectieve kijk. Beide partijen zien het vooral uit hun eigen standpunt. Bovendien kan de werknemer onder psychische of financiële druk soms akkoord gaan met afspraken die voor hem helemaal niet zo gunstig zijn. Daarom wordt altijd geadviseerd om een jurist in te schakelen.
 3. Bij iedere beëindigingsovereenkomst is er sprake van een wettelijke bedenktijd. Deze is minimaal 14 kalenderdagen en maximaal 21 dagen. In die tijd kan het voor de werkgever vervelend zijn dat de werknemer zich nog kan bedenken.

Beëindigingsovereenkomst en WW

uwv ww-uikteringDe beëindigingsovereenkomst is de afgelopen jaren ontzettend populair geworden. Toch zijn er nog veel mensen die geloven dat ze geen recht meer hebben op een WW-uitkering bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Voor die mensen hebben wij echter goed nieuws. In de meeste gevallen – mits juist geregeld en uitzonderingen daargelaten- behoud u gewoon het recht op WW. Maar waar komt dit idee dan vandaan? Dit heeft waarschijnlijk veel te maken met de wetgeving vóór 2006. Toen moest een werknemer zich altijd verzetten tegen ontslag. Als hij dit niet zou doen en akkoord zou gaan met de werkgever, was er sprake van ‘verwijtbare’ werkeloosheid. Gelukkig is dat nu na 2006 wel anders. Ook in de huidige Werkloosheidswet is er nog steeds sprake van verwijtbare werkeloosheid. Maar het begrip heeft nu een geheel andere betekenis dan toen.

Wanneer is er sprake van verwijtbare werkeloosheid?

Wanneer is er eigenlijk volgens de wet op dit moment sprake van verwijtbare werkeloosheid? Dit is als:

 • Als de werkeloosheid een dringende reden had. De werkgever zag geen enkele uitweg om zijn werknemer te ontslaan, omdat er sprake was van verwijtbaar gedrag. Deze regel wordt samengevat in artikel 7:678 BW.
 • De werknemer kwam zelf met het idee van ontslag en ging direct akkoord met de afspraken die zijn gemaakt. Hiervoor is er nooit gesproken over ontslag door de werkgever en dit is ook zeker niet opgedrongen.

In de eerste situatie hierboven is er vrijwel altijd sprake van ontslag op staande voet. Hierbij is de werkgever werplicht om de werknemer te ontslaan omdat deze een risico voor het bedrijf vormt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fraude, ongewenste intimiteiten of diefstal. In de tweede situatie is er sprake van een werknemer die zelf ontslag neemt.

Als de werknemer geen verweer voert tegen het ontslagverzoek van zijn werkgever, behoud hij altijd zijn recht op een WW-uitkering. Dit omdat hem niets te verwijten valt. Dit geldt ook als de werknemer direct akkoord gaat met het opgestelde beëindigingsovereenkomst. Do you speak Englisch? More about the termination agreement.