Beëindigingsovereenkomst bij ziekte

Het tekenen van een beëindigingsovereenkomst bij ziekte is een delicate zaak die verstrekkende nadelige gevolgen kan hebben voor u als werknemer. Het is dan ook bijna altijd sterk af te raden om in te stemmen met een beëindigingsovereenkomst bij ziekte. Alleen wanneer er sprake is van situatieve ziekte of als u al twee jaar ziek bent, kan een beëindigingsovereenkomst soms een goede oplossing zijn, maar ook dan moet u goed opletten dat u alleen tekent als de voorwaarden in orde zijn. Maar waar moet u dan op letten en waarom kunt u in de meeste gevallen beter geen overeenkomst tekenen om uw dienstverband te beëindigen als u ziek bent?

Betalingsplicht van de werkgever

Als u onverhoopt ziek wordt, mag uw werkgever u niet zomaar ontslaan. Zieke werknemers worden namelijk door de wet beschermd. Het zogeheten ontslagverbod dat geldt voor zieke werknemers is geldig gedurende de eerste twee jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze twee jaar heeft uw werkgever een betalingsverplichting die inhoudt dat hij u uw loon moet blijven doorbetalen. Wel kan het zijn dat hij u in het tweede jaar nog maar 70% van uw laatste maandloon hoeft te betalen. Pas nadat u twee jaar onafgebroken ziek bent geweest, vervalt de betalingsverplichting, evenals het ontslagverbod. Op dat moment kan het zinvol zijn om in te stemmen met een beëindigingsverbod bij ziekte. Wanneer u dat echter doet voordat de termijn van twee jaar verstreken is, kunt in de problemen komen met uw uitkeringsrechten.

Een benadelingshandeling voor het UWV

Wanneer uw werkgever u wil ontslaan via een beëindigingsovereenkomst bij ziekte, dan heeft hij daarvoor uw instemming nodig. Ontslag via een beëindigingsovereenkomst gebeurt namelijk met wederzijds goedvinden. U gaat in dat geval dus akkoord met uw ontslag. Doet u dit terwijl u ziek bent, en de termijn van twee jaar ziekte is nog niet verstreken, dan beoordeelt het UWV dat als een benadelingsactie, waardoor uw recht op een ziektewetuitkering vervalt. Immers, zo oordeelt het UWV, u heeft nog recht op doorbetaling van uw loon door uw werkgever. Wanneer u instemt met uw ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst bij ziekte, dan doet u bewust en vrijwillig afstand van dat recht. Het UWV hoeft u dan geen ziektewetuitkering toe te kennen, omdat u gewoon nog loon had kunnen ontvangen van uw werkgever.

Een WW-uitkering bij ziekte

Als u dus in de eerste twee jaar van uw ziekte een beëindigingsovereenkomst tekent, dan ontstaat er een situatie waarin u geen loon meer ontvangt omdat het dienstverband is beëindigd, maar waarin u ook geen ziektewetuitkering krijgt. Wellicht probeert u dan een WW-uitkering aan te vragen, maar ook daar heeft u geen recht op. U bent immers ziek, en als voorwaarde voor een WW-uitkering geldt dat u beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt en dat u kunt solliciteren. Als u ziek bent is daar geen sprake van.

Er is één uitzondering hierop en dat is wanneer er sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid. Dit is het geval als u medisch gezien niet ziek bent, maar vanwege de werkomstandigheden niet langer bij uw huidige werkgever kan werken. Vaak is de oorzaak hiervan een verstoorde arbeidsrelatie of een conflict dat voor veel stress zorgt. Het gevolg is dat u alleen arbeidsongeschikt bent voor werk bij uw huidige werkgever, maar niet voor werk bij een andere werkgever. Mits de beëindigingsovereenkomst WW-veilig wordt opgesteld, kunt u dan ook gewoon in aanmerking komen voor een WW-uitkering. U bent immers niet ziek en u bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Ziekte is een complex gebied

Een beëindigingsovereenkomst bij ziekte is dus een complexe zaak. Bij situatieve arbeidsongeschiktheid kan het een oplossing zijn en ook na twee jaar ziekte kunt u over het algemeen instemmen en vervolgens aanspraak maken op een ziektewetuitkering. Het is wel van belang dat de overeenkomst dan aan de juiste voorwaarden voldoet om uw uitkeringsrechten veilig te stellen. Het is bij een beëindigingsovereenkomst bij ziekte altijd sterk aan te raden om juridisch advies in te winnen. De gevolgen van missers in de overeenkomst kunnen namelijk heel groot zijn. Laat uw overeenkomst daarom door één van onze ervaren juristen controleren. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en de stappen die u het beste kunt zetten.

Laat uw beëindigingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkEen kleine fout in uw beëindigingsovereenkomst en u verliest direct al uw rechten. U heeft geen recht meer op een WW-uitkering en u komt al snel in de financiële problemen. Het is daarom belangrijk om deze problemen te voorkomen en de overeenkomst te laten controleren. Wij kunnen eventueel correcties aanbrengen zodat u zeker weet dat alles goed is opgesteld.

Vrijblijvend intakegesprek

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.