Beëindigingsovereenkomst en WW

Een beëindigingsovereenkomst is een manier van ontslag die geregeld gebruikt wordt door werkgevers om in goed overleg met de werknemer een einde te maken aan het dienstverband. Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijk document waarin alle afspraken rondom het ontslag, en de voorwaarden waaronder dit gebeurt, worden vastgelegd. Het wordt daarom ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. Een beëindigingsovereenkomst kan WW-veilig worden opgesteld. Dat betekent dat u na uw ontslag recht heeft op een WW-uitkering. Daarvoor moeten wel een aantal voorwaarden in orde zijn. Waar moet u op letten?

De beëindigingsovereenkomst en uw uitkering

Wanneer uw werkgever u een beëindigingsovereenkomst aanbiedt en u stemt daarmee in, dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Dat houdt voor uw werkgever in dat er geen ontslagvergunning nodig is van het UWV of toestemming van de kantonrechter. Hij kan u dus ontslaan via de beëindigingsovereenkomst zonder dat er een procedure nodig is. Een veel gemaakte fout is dat werknemers denken dat ze, om na de beëindigingsovereenkomst hun WW-rechten te behouden, in verweer moeten gaan tegen het ontslag. Dat is echter niet het geval. U kunt gewoon instemmen met de beëindigingsovereenkomst en uw uitkering daarmee veilig stellen, mits de voorwaarden in de overeenkomst kloppen.

Initiatief van de werkgever

Van groot belang om met de beëindigingsovereenkomst uw WW-rechten niet op het spel te zetten, is dat er in de overeenkomst duidelijk bepaald wordt dat het initiatief voor het ontslag afkomstig is van de werkgever. U mag namelijk niet verwijtbaar werkloos zijn. Verwijtbaar werkloos houdt in dat u door eigen toedoen uw baan kwijt bent. Het is dus eenvoudig gezegd uw eigen schuld dat u geen werk meer heeft. In dat geval is het risico groot dat het UWV zal oordelen dat u geen recht heeft na de beëindigingsovereenkomst op een uitkering.

Om ervoor te zorgen dat er geen twijfel kan bestaan over de reden van uw ontslag, is het dan ook aan te bevelen om letterlijk in de overeenkomst op te nemen dat uw werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen. U mag dus als werknemer wel instemmen met het ontslag, maar u mag het niet hebben geïnitieerd. Deze voorwaarde is van groot belang om ervoor te zorgen dat de beëindigingsovereenkomst en uw WW-rechten elkaar niet in de weg zitten.

Neem de juiste opzegtermijn in acht

Naast het feit dat uw werkgever het ontslag volgens de beëindigingsovereenkomst moet hebben geïnitieerd, is het ook van belang dat daarbij de juiste opzegtermijn in acht wordt genomen. Het UWV gaat er namelijk vanuit dat de wettelijke opzegtermijn wordt gehanteerd. Dat betekent dat u pas na het verstrijken van die opzegtermijn recht heeft op een uitkering. Als u en uw werkgever besluiten om een eerdere einddatum vast te leggen in de beëindigingsovereenkomst, zal uw uitkering echter niet eerder toegekend worden. U loopt dan dus het risico dat u een periode moet overbruggen waarin u geen loon meer ontvangt, terwijl u ook nog geen recht heeft op een uitkering. Het is voor uw financiële positie van groot belang om dit goed in de gaten te houden. Wellicht kunt u een dergelijke periode overbruggen met een goede ontslagvergoeding, maar beter is het om ervoor te zorgen dat de juiste opzegtermijn gewoon in acht wordt genomen.

Het zekere voor het onzekere

Om er zeker van te zijn dat de beëindigingsovereenkomst en WW elkaar niet in de weg zitten, is het sterk aan te bevelen om uw overeenkomst nooit direct te tekenen maar deze eerst door een juridisch specialist te laten controleren. Zo weet u zeker dat uw WW-rechten veilig zijn gesteld en dat u niet onverwacht in financiële problemen komt. Ook kunnen wij vaak succesvol voor u onderhandelen over verbeteringen van de voorwaarden die de werkgever in de beëindigingsovereenkomst heeft opgenomen. Zo is bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding in veel gevallen haalbaar.

Laat uw beëindigingsovereenkomst gratis controleren

vso checkEen kleine fout in uw beëindigingsovereenkomst en u verliest direct al uw rechten. U heeft geen recht meer op een WW-uitkering en u komt al snel in de financiële problemen. Het is daarom belangrijk om deze problemen te voorkomen en de overeenkomst te laten controleren. Wij kunnen eventueel correcties aanbrengen zodat u zeker weet dat alles goed is opgesteld.

Gratis intakegesprek

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check beëindigingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.