Beëindigingsovereenkomst en het UWV

Als u een beëindigingsovereenkomst krijgt aangeboden door uw werkgever, dan is het van belang om te weten hoe het UWV daar mee om gaat. Na het beëindigen van uw dienstverband zal u immers in de meeste gevallen aankloppen bij het UWV voor het aanvragen van een ww-uitkering. Een uitkering is echter geen vanzelfsprekendheid. Het UWV stelt namelijk een aantal eisen aan het ontslag. Als werknemer is het dan ook belangrijk om hier rekening mee te houden wanneer uw werkgever u via een beëindigingsovereenkomst wil ontslaan. Maar waar moet u dan op letten als u uw beëindigingsovereenkomst UWV-veilig wil maken?

Het ontslag is niet uw schuld

Om voor een uitkering in aanmerking te kunnen komen, mag u volgens het UWV er niet zelf voor hebben gezorgd dat u werkloos bent geworden. Simpel gezegd, het ontslag mag niet uw eigen schuld zijn. As dit wel zo is dan bent u verwijtbaar werkloos en meestal zal het UWV dan oordelen dat u geen recht heeft op een uitkering. U had het ontslag immers ook kunnen voorkomen. U kunt verwijtbaar werkloos raken wanneer uw werkgever een dringende reden heeft om u te ontslaan, bijvoorbeeld vanwege fraude, mishandeling of diefstal. Maar u bent ook verwijtbaar werkloos als u zelf het ontslag heeft aangevraagd.

Om uw beëindigingsovereenkomst UWV-veilig te maken, is het dan ook van belang dat er in de overeenkomst wordt bepaald dat niet u als werknemer, maar uw werkgever het initiatief heeft genomen tot het ontslag. Door dit zo expliciet mogelijk te vermelden in de beëindigingsovereenkomst, is voor het UWV duidelijk dat het ontslag niet uw eigen schuld is. Overigens mag u wel met het door uw werkgever voorgestelde ontslag instemmen. U hoeft voor het behoud van uw uitkeringsrechten daar dus niet tegen in verweer te gaan, zolang het maar duidelijk is dat uw werkgever het ontslag heeft geïnitieerd.

U moet de opzegtermijn hanteren

Naast de vraag wie het initiatief tot het ontslag heeft genomen, is in de beëindigingsovereenkomst voor het UWV ook belangrijk dat u de juiste opzegtermijn in acht heeft genomen. Als u dat niet heeft gedaan, kunt u namelijk een periode zonder inkomsten tegemoet zien. Volgens het UWV moeten werkgever en werknemer namelijk bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst voor ontslag met wederzijds goedvinden wel de wettelijk geldende opzegtermijn hanteren. Pas als die termijn verstreken is, heeft u recht op een uitkering. Het is met name voor u als werknemer dus van belang om de einddatum van uw arbeidsovereenkomst zorgvuldig te bepalen en vast te leggen in de beëindigingsovereenkomst. Doet u dat niet en eindigt uw dienstverband voordat de opzegtermijn is verstreken, dan ontvangt u in de tussenliggende periode geen loon meer, maar ook nog geen uitkering.

Uitkeringsrechten behouden

Bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst is geen tussenkomst van het UWV noodzakelijk. Uw werkgever mag u dus, als u instemt met de overeenkomst, ontslaan zonder dat hij daar een ontslagvergunning van het UWV voor nodig heeft. Omdat het UWV niet bij het ontslag te pas komt, is het dus van belang dat u zelf goed oplet dat u uw uitkeringsrechten veilig stelt. Als u de overeenkomst heeft getekend, heeft u nog 14 dagen bedenktijd en daarna is het ontslag definitief. U kunt vanaf dat moment dus niets meer veranderen aan de voorwaarden die in de overeenkomst zijn opgenomen. Om uw beëindigingsovereenkomst UWV-veilig te maken, is het dan ook van belang dat u vóór het tekenen zeker weet dat u niets over het hoofd heeft gezien. Het kan daarbij raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen. Wij kunnen u begeleiden tijdens de onderhandelingen en kunnen uw overeenkomst controleren zodat u zeker weet dat deze in orde is en dat uw uitkeringsrechten niet op het spel komen te staan.

Laat uw beëindigingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkEen kleine fout in uw beëindigingsovereenkomst en u verliest direct al uw rechten. U heeft geen recht meer op een WW-uitkering en u komt al snel in de financiële problemen. Het is daarom belangrijk om deze problemen te voorkomen en de overeenkomst te laten controleren. Wij kunnen eventueel correcties aanbrengen zodat u zeker weet dat alles goed is opgesteld.

Gratis intakegesprek

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.