Beëindigingsovereenkomst en transitievergoeding

Bij een beëindigingsovereenkomst is de transitievergoeding of ontslagvergoeding voor veel werknemers het belangrijkste deel van de overeenkomst. Dat is ook logisch, want u wordt ontslagen en wil daar op zijn minst financieel voor worden gecompenseerd. Afhankelijk van de situatie en de reden voor uw ontslag is er bij een beëindigingsovereenkomst vaak een ontslagvergoeding mogelijk die hoger is dan de minimale transitievergoeding waar u wettelijk gezien recht op heeft. Hoe zit dit precies en wat is het verschil tussen beide vergoedingen? En wanneer kunt u onderhandelen over een hogere vergoeding?

De wettelijke transitievergoeding

Bij een beëindigingsovereenkomst is de transitievergoeding het minimale bedrag waarop u recht heeft ter compensatie van uw ontslag. De enige voorwaarde om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding is dat u minimaal twee jaar bij uw werkgever in dienst bent geweest. Als u langere tijd ziek bent of bent geweest, telt deze periode gewoon mee. Ook wanneer u dus na twee jaar ziekte wordt ontslagen, heeft u recht op de transitievergoeding. Voor het berekenen van het minimale bedrag waar u recht op heeft bestaat een vaste formule, die voornamelijk gebaseerd is op het aantal jaren dat u bij de werkgever in dienst bent geweest en op de hoogte van uw jaarsalaris. Hoe langer u dus voor uw werkgever heeft gewerkt, hoe hoger het bedrag is dat hij u bij ontslag moet betalen.

De reden voor uw ontslag

Bij het toekennen bij een beëindigingsovereenkomst van een transitievergoeding, geldt er een uitzondering op uw rechten wanneer uw werkgever u ontslaat vanwege een faillissement. Als uw werkgever failliet is verklaard dan vervalt zijn betalingsverplichting ten aanzien van de transitievergoeding. U heeft dan dus geen recht meer op uitbetaling van dit wettelijke bedrag. Ook wanneer uw ontslag via de kantonrechter wordt aangevraagd, kan door de rechter worden besloten dat u recht heeft op een ander bedrag. Er is dan echter geen sprake meer van een beëindigingsovereenkomst. Doorgaans krijgt u bij een beëindigingsovereenkomst dus wel een transitievergoeding, ongeacht de reden voor het ontslag, met uitzondering van faillissement.

De ontslagvergoeding is vaak hoger

De transitievergoeding is dus het bedrag waarop u wettelijk minimaal recht heeft. Wanneer u wordt ontslagen via een beëindigingsovereenkomst is een ontslagvergoeding echter vaak mogelijk. De ontslagvergoeding is doorgaans hoger dan de transitievergoeding en kan om diverse redenen worden toegekend. Bijvoorbeeld als blijk van waardering voor de jaren dat u voor uw werkgever heeft gewerkt of als teken van goodwill. Daarnaast is uw werkgever erbij gebaat om u middels een goede ontslagvergoeding over te halen om de beëindigingsovereenkomst te tekenen. Hij kan hiermee namelijk een procedure bij het UWV of bij de kantonrechter vermijden.

Procederen is kostbaar

Wanneer uw werkgever u via een procedure bij het UWV of via de kantonrechter zou moeten ontslaan, staat hem een lange weg te wachten die onzeker en bovendien vaak kostbaar is. Door u een beëindigingsovereenkomst te laten tekenen kan deze procedure vermeden worden. Daar heeft de werkgever vaak best een wat hogere ontslagvergoeding voor over. In de beëindigingsovereenkomst wordt de ontslagvergoeding dan soms ook gebruikt om u te verleiden om in te stemmen met het ontslag. Vergeet echter niet om ook de andere voorwaarden die in de overeenkomst staan goed te laten controleren.

Een goede ontslagvergoeding is mooi, maar u moet na het ontslag ook weer nieuw werk zoeken. Zijn er ook voorzieningen in de overeenkomst opgenomen die u daarbij helpen? U kunt hierbij denken aan een positief geformuleerd getuigschrift en goede referenties. Of een bijdrage in de kosten voor omscholing of cursussen. Onze ervaren juristen kijken graag met u mee om de voorwaarden in uw overeenkomst zo optimaal mogelijk voor u af te stemmen. Zo voorkomt u verrassingen na uw ontslag.

Laat uw beëindigingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkEen kleine fout in uw beëindigingsovereenkomst en u verliest direct al uw rechten. U heeft geen recht meer op een WW-uitkering en u komt al snel in de financiële problemen. Het is daarom belangrijk om deze problemen te voorkomen en de overeenkomst te laten controleren. Wij kunnen eventueel correcties aanbrengen zodat u zeker weet dat alles goed is opgesteld.

Vrijblijvend intakegesprek

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check beëindigingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.