Beëindigingsovereenkomst en de bedenktijd

Als uw werkgever u een beëindigingsovereenkomst aanbiedt, heeft u altijd recht op bedenktijd. Dit geldt zowel vóór als ná het tekenen van de overeenkomst. Een beëindigingsovereenkomst heeft immers voor u als werknemer grote gevolgen. U krijgt te maken met ontslag, u moet waarschijnlijk een WW-uitkering aanvragen en in de meeste gevallen zal u op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan. Bij de beslissing om een beëindigingsovereenkomst al dan niet te tekenen, moet u dus zeker niet over één nacht ijs gaan. Bovendien is het van belang, als u besluit in te stemmen met het ontslag, dat de voorwaarden die in de overeenkomst worden opgenomen niet in uw nadeel werken. U heeft daarom altijd recht, voordat u een beëindigingsovereenkomst tekent, op enige bedenktijd. Ook na het tekenen heeft u nog bedenktijd, waarin u de overeenkomst kunt ontbinden. Hoe is dit geregeld?

De wettelijke bedenktijd

De beëindigingsovereenkomst, ook wel de vaststellingsovereenkomst, is in de wet opgenomen. Daarbij is bepaald dat een werknemer na het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst nog twee weken de tijd heeft om zich te bedenken. Besluit u binnen deze termijn dat u toch niet akkoord wil gaan met de beëindigingsovereenkomst, dan moet u dat schriftelijk aan uw werkgever laten weten. U hoeft daarbij geen reden op te geven. De overeenkomst wordt in dat geval ontbonden en uw ontslag is daarmee dus ongedaan gemaakt. Van dit recht op ontbinding moet in de beëindigingsovereenkomst melding zijn gemaakt. Is dit niet het geval, dus vermeldt de beëindigingsovereenkomst niets over de bedenktijd, dan geldt er zelfs een wettelijke bedenktijd van drie weken.

Bedenktijd tijdens onderhandelingen

Terwijl de bedenktijd ná ondertekening van de beëindigingsovereenkomst dus wettelijk is geregeld, is dat niet het geval voor de bedenktijd die u heeft voordat u de aangeboden beëindigingsovereenkomst al dan niet moet tekenen. Het kan gebeuren dat uw werkgever probeert u onder druk te zetten door van u te verlangen dat u binnen een door hem vastgestelde periode reageert op het voorstel, dus op de door uw werkgever opgestelde beëindigingsovereenkomst. U hoeft hier echter geen gehoor aan te geven omdat er in de wet geen termijn is bepaald hiervoor. Het is voor u als werknemer zelfs van belang om bij het ontvangen van een beëindigingsovereenkomst een bedenktijd te nemen die voldoende is om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Een redelijke termijn

Met het oog op het ontbreken van wetgeving omtrent de bedenktijd die u heeft voordat u overgaat tot ondertekening van een beëindigingsovereenkomst, zou u kunnen concluderen dat u zoveel tijd kunt nemen als u wil en dat u de zaak eindeloos kunt rekken. In theorie is dit inderdaad mogelijk, maar in de praktijk is het niet aan te raden. Als u uw werkgever onredelijk lang laat wachten op een reactie van uw kant, kan uw werkgever immers ook besluiten om de voorgestelde beëindigingsovereenkomst in te trekken en in plaats daarvan over te gaan op een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter. De kans is groot dat u daarmee zichzelf in de vingers snijdt. Immers, wanneer het UWV of de kantonrechter het aangevraagde ontslag toekent, gebeurt dat ook onder de door hen gestelde voorwaarden. U kunt dan niet over de voorwaarden onderhandelen. Bij een beëindigingsovereenkomst is dat wel mogelijk, waardoor u wellicht met beter voorwaarden, zoals een hogere ontslagvergoeding, het dienstverband kunt beëindigen.

Neem een weloverwogen besluit

Wanneer uw werkgever u wil ontslaan door middel van een beëindigingsovereenkomst, is bedenktijd nemen dus van belang voordat u een beslissing neemt om te tekenen of om een tegenvoorstel te doen omtrent de inhoud van de overeenkomst. Zorg ervoor dat u de bedenktijd redelijk en aanvaardbaar houdt zodat de onderhandelingen niet vastlopen. Na ondertekening van de overeenkomst heeft u recht op de wettelijke twee of drie weken bedenktijd. Hierin kunt u de beëindigingsovereenkomst nog laten ontbinden. Het is aan te raden om bij het ontvangen van een beëindigingsovereenkomst van uw werkgever juridisch advies in te winnen. Daarmee weet u beter welke stappen u kunt nemen en waar u na het ontslag aan toe bent. Wij kunnen u ook bijstaan bij de onderhandelingen of wanneer u na het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst in de bedenktijd toch besluit uw beslissing terug te draaien.

Laat uw beëindigingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkEen kleine fout in uw beëindigingsovereenkomst en u verliest direct al uw rechten. U heeft geen recht meer op een WW-uitkering en u komt al snel in de financiële problemen. Het is daarom belangrijk om deze problemen te voorkomen en de overeenkomst te laten controleren. Wij kunnen eventueel correcties aanbrengen zodat u zeker weet dat alles goed is opgesteld.

Gratis intakgesprek

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check beëindigingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.