Beëindigingsovereenkomst bij een arbeidscontract

Een beëindigingsovereenkomst voor een arbeidscontract is een veel gebruikte manier om een dienstverband af te sluiten. Wanneer via een beëindigingsovereenkomst een arbeidsovereenkomst wordt afgerond, is er geen tussenkomst nodig van het UWV of van de kantonrechter. Dat betekent dat de partijen, dus de werkgever en de werknemer, samen in goed overleg het ontslag kunnen regelen en de voorwaarden waaronder dat gebeurt kunnen bepalen. Via een beëindigingsovereenkomst uw dienstverband beëindigen, biedt zowel voor uw werkgever als voor uzelf voordelen. Het is echter wel van belang dat uw beëindigingsovereenkomst WW-veilig is, ofwel dat u na het beëindigen van uw dienstverband in aanmerking kunt komen voor een WW-uitkering. Daarvoor is het van belang dat de overeenkomst aan een aantal voorwaarden voldoet.

Beëindigingsovereenkomst voor dienstverband op initiatief van werkgever

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het veilig stellen van uw recht op een uitkering, is dat in de beëindigingsovereenkomst voor uw arbeidscontract is bepaald dat het initiatief voor het ontslag van uw werkgever afkomstig is. U kunt bij de onderhandelingen over de voorwaarden in de overeenkomst bedingen dat de reden voor het ontslag neutraal wordt geformuleerd en dat er letterlijk wordt vermeld dat de werkgever het ontslag heeft geïnitieerd. Dit is van belang omdat u niet verwijtbaar werkloos mag zijn als u recht wil hebben op een uitkering.

Als u verwijtbaar werkloos bent, dan komt het erop neer dat het ontslag uw eigen schuld is en dat u dit dus had kunnen voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u het ontslag zelf hebt aangevraagd of als uw werkgever een dringende reden heeft om u te ontslaan, zoals agressief gedrag of fraude. Wanneer u verwijtbaar werkloos bent is de kans klein dat het UWV u een uitkering toe zal kennen. Het is dus van belang dat uit de beëindigingsovereenkomst voor uw dienstverband duidelijk blijkt dat uw werkgever het ontslag heeft geïnitieerd.

De opzegtermijn overbruggen

Als u door middel van een beëindigingsovereenkomst uw arbeidsovereenkomst gaat beëindigen, dan is het ook van belang dat u en uw werkgever daarbij de juiste opzegtermijn in acht nemen. Als dit niet correct gebeurt, dan loopt u het risico dat u een periode zonder inkomsten moet zien te overbruggen. Dit komt doordat het UWV ervan uit gaat dat de wettelijke opzegtermijn bij een ontslag via een beëindigingsoverkomst altijd wordt gevolgd. U heeft dan ook pas recht op een WW-uitkering, nadat de periode van de opzegtermijn is verstreken. In de voorwaarden van de beëindigingsovereenkomst van uw arbeidscontract is het dus van belang dat u de datum van uw uit dienst treden vaststelt nádat de opzegtermijn is verstreken.

Mochten u en uw werkgever desalniettemin toch besluiten om in de beëindigingsovereenkomst uw dienstverband eerder te laten eindigen dan de datum van de opzegtermijn, dan is het raadzaam om daar een financiële compensatie van uw werkgever voor vast te stellen. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat uw werkgever u een bedrag uitkeert dat gelijk staat aan uw loon tot het einde van de opzegtermijn, zodat u de periode kunt overbruggen tot u recht heeft op een uitkering.

Financiële compensatie

De financiële afhandeling van uw ontslag is een belangrijk deel van de beëindigingsovereenkomst waarmee uw arbeidsovereenkomst tot een einde komt. U moet met uw werkgever afspreken wat er gebeurt met tegoeden, zoals vakantiedagen of bonussen, en hoe hoog de ontslagvergoeding is die u van uw werkgever krijgt als compensatie voor het ontslag. Het is in veel gevallen aan te raden om voor de onderhandelingen advies in te winnen van een jurist. Wij kunnen u begeleiden bij de stappen die u kunt nemen of kunnen de onderhandelingen van u overnemen als u dat wenst.

Laat uw beëindigingsovereenkomst gratis controleren

vso checkEen kleine fout in uw beëindigingsovereenkomst en u verliest direct al uw rechten. U heeft geen recht meer op een WW-uitkering en u komt al snel in de financiële problemen. Het is daarom belangrijk om deze problemen te voorkomen en de overeenkomst te laten controleren. Wij kunnen eventueel correcties aanbrengen zodat u zeker weet dat alles goed is opgesteld.

Vrijblijvend intakegesprek

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check beëindigingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.