Arbeidsconflict eindigen met vaststellingsovereenkomst

Het is zeer vervelend een conflict op de werkvloer mee te maken. Al is het vaak een verkeerde gedachte die werknemers maken en dat is dat ze denken niet sterk in hun schoenen te staan in zulke gevallen. Maar werknemers hebben meer rechten dan ze denken. Zeker als het om een onterecht arbeidsconflict gaat. Conflicten ontstaan uit onterecht ziek melden of rond het loon. Het is wel belangrijk dat zowel werknemer als werkgever een voorbeeld stellen naar gedrag toe. Als dit niet aanwezig is, dan ontstaan er al eens arbeidsconflicten. Er kan een rechter hierover uitspraak doen zo alles oplossen, maar soms is dit helemaal niet nodig en kan het conflict uit de wereld geholpen worden door bemiddeling. Een mediator of juridisch advies arbeidsconflict kan hulp bieden om voor iedereen een oplossing te zoeken.

Heeft u een arbeidsconflict en heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze overeenkomst altijd eerst door ons controleren voordat u deze gaat ondertekenen.

Direct hulp bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst (=beëindigingsovereenkomst)

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Stel uw WW-uitkering veilig

Alles gecheckt & opgelost

Arbeidsconflict over het opnemen van vakantie

Een oorzaak van arbeidsconflict is het opnemen van vakantie. Elke werknemer heeft recht om vakantie te nemen. Soms staan er belangen die de werkgever voorop stelt, tegenover het recht van een werknemer. Een aanvraag voor het opnemen van vakantie moet altijd goedgekeurd worden door een werkgever. Enkel als de werkgever de juiste redenen aanhaalt om het verlof niet toe te staan. Een goede reden kan zijn omdat er geen vervanger is. Indien een verzoek wordt afgewezen zonder een goede uitleg, dan kan u als werknemer naar een rechter stappen om dit alsnog te laten goedkeuren.

Onvrijwillige overplaatsing naar een andere afdeling

Het overplaatsen van een werknemer naar een andere afdeling, zo kan een arbeidsconflict ontstaan. Weet u of u verplicht bent om dit te aanvaarden of mag u hier tegen ingaan? Een werkgever kan altijd dreigen om u te ontslaan als u niet wil akkoord gaan. Maar het is toch aan te raden naar uw rechten te kijken als werknemer. Een werknemer hoeft niet akkoord te gaan met onvrijwillige overplaatsing. Voor zo een overplaatsing heeft u een goede reden nodig.

Ontslag door diefstal op het werk

Bij diefstal kan een ontslag op staande voet een gevolg zijn. Indien dit gebeurt door een arbeidsconflict als diefstal op het werk, dan zal u werkloos zijn zonder enige uitkering. Dan is het van belang uw ontslag aan te vechten met directe juridische maatregelen. Het lijkt dat diefstal een goede reden is om iemand te ontslaan, maar dat is niet altijd zo. Een belangrijk gegeven is de waarde van het gestolen goed. Een doos printpapier kan niet zo zwaar doorwegen om daar ontslag voor te geven. Is er toch een ontslag uit voortgekomen? Dan is uw ontslag mogelijk onterecht. Dan kan u dit soort arbeidsconflict aanvechten bij een rechter.

Arbeidsconflict rondom het ziek melden van een werknemer

Jaarlijks zijn er tal van arbeidsconflicten die ontstaan door het ziek melden van een werknemer. Het kan dan gebeuren dat een relatie op de proef wordt gesteld door het ziek melden. Een bedrijfsarts kan uitsluitsel geven of de werknemer echt ziek is of niet. Indien de werknemer volgens de bedrijfsarts als niet ziek word beschouwd, dan is een juridische procedure een mogelijk gevolg. Maar het kan ook gebeuren dat een werknemer wegens onterecht ziek melden ontslagen word. Maar het kan niet zijn dat een werknemer hiervoor op staande voet ontslagen kan worden. Een rechter zal dit met een kritisch oog bekijken, het is dus aan te raden dit steeds juridisch aan te vechten.

Een ander soort conflict ontstaat vaak uit het feit dat medewerkers te maken krijgen met re-integratie na de ziektewet. Een werknemer kan vaak nog niet volledig werken en dit kan voor problemen zorgen. Hier kanu juridisch advies over aanvragen en uw rechten opeisen.