Vaststellingsovereenkomst UWV

uwvVeel mensen die worden ontslagen komen bij het UWV terecht. UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Dit is de organisatie waarvan u een WW-uitkering kunt ontvangen wanneer u zonder werk komt te zitten. Als u zelf ontslag neemt, dan heeft u geen recht op een WW-uitkering. Als u wordt ontslagen, dan heeft u in de meeste gevallen wel recht op deze uitkering.

Laat uw overeenkomst altijd controleren door een arbeidsrecht jurist. Wanneer deze niet juist is opgesteld wordt u afgewezen voor de een WW-uitkering. Wij krijgen bijna dagelijks berichten van personen die zijn afgewezen door het UWV voor een WW. Zorg dus altijd voor een controle van uw overeenkomst.

Het UWV controleert de aanvraag

U ontvangt niet automatisch een WW-uitkering wanneer u uw baan verliest. U dient deze zelf aan te vragen bij het UWV. Het is verstandig de uitkering aan te vragen op het moment dat u weet dat u werkloos gaat raken. Als u de aanvraag heeft ingediend, dan zal het UWV deze aanvraag beoordelen. Heeft u een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever opgesteld? Dan dient u deze aan het UWV toe te sturen (een kopie), zodat deze kan worden meegenomen in de controle van de aanvraag.

Wat wordt er gecontroleerd door het UWV?

Bij de aanvraag moet u aangeven of u ontslag heeft genomen of ontslag heeft gekregen. Wanneer u aangeeft dat u ontslag heeft genomen, dan wordt het al erg lastig om een WW-uitkering te krijgen. Dit is dan uitsluitend nog mogelijk wanneer u ontslag heeft genomen wegens het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en dit moet u bewijzen. Het UWV zal controleren of u inderdaad ontslag heeft gekregen wanneer u dit aan heeft gegeven. Daarnaast zal worden gecontroleerd of de opzegtermijn, of de eventuele fictieve opzegtermijn, is nageleefd. Ook zal er worden gecontroleerd of u zelf schuldig bent aan het ontslag. Wanneer het gaat om verwijtbare werkloosheid, dan is de kans klein dat u een WW-uitkering krijgt. Is er geen wettelijke transitievergoeding opgenomen in uw overeenkomst? Het UWV kan een onderzoek instellen naar uw ontslagsituatie.

De vaststellingsovereenkomst moet UWV proof zijn

Wanneer er sprake is van een vaststellingsovereenkomst, dan moet deze ‘WW proof’ zijn om het recht op een WW-uitkering te behouden. Als deze niet WW proof is, dan betekent dit dat u met het tekenen van de overeenkomst het recht op een WW-uitkering heeft verspeeld. Dit wilt u uiteraard voorkomen. Het is daarom belangrijk om de vaststellingsovereenkomst hierop te laten beoordelen.

Het belang van de data

De vermelding van data in de vaststellingsovereenkomst is belangrijk. Het is namelijk zo dat de WW-uitkering pas wordt uitbetaald vanaf de datum waarop uw ontslag daadwerkelijk is ingegaan. Wanneer er in de overeenkomst staat aangegeven dat u per 1 mei uit dienst bent, bijvoorbeeld, en u stopt per 1 maart al met werken, dan heeft u dus langere tijd geen inkomen. U ontvangt de uitkering pas vanaf 1 mei en deze wordt dan pas in juni uitbetaald. Daarbij is de uitkering uiteraard lager dan het inkomen. Wij  controleren graag of de vaststellingsovereenkomst in orde is.

Meer informatie over de vaststellingsovereenkomst en WW-uitkering


Laat uw vaststellingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkDe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend. Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wilt u juridisch advies inwinnen? Dan controleren wij graag voor u of het verstandig is om deze te ondertekenen.

Vrijblijvend intakegesprek

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.