Transitievergoeding vaststellingsovereenkomst

euroWe kennen de ontslagvergoeding en de transitievergoeding. Hierover bestaat nogal eens wat verwarring en wij maken het verschil dan ook graag direct duidelijk. Tot 1 juli 2015 konden werknemers die werden ontslagen een ontslagvergoeding krijgen. Deze ontslagvergoeding kon behoorlijk oplopen, zeker naar mate men langer in dienst was. De vergoeding werd namelijk op de zogenaamde kantonrechtersformule gebaseerd en doordat de vergoedingen hoog konden oplopen werd deze ontslagvergoeding ook wel de gouden handdruk genoemd. De vergoedingen konden zo hoog oplopen dat werkgevers hierdoor in de problemen kwamen. Volgens deze regeling volgens de kantonrechtersformule kreeg een werknemer namelijk een maandsalaris per dienstjaar. Daarom werd er steeds meer tegen geprotesteerd. Daarom werd deze ontslagvergoeding per 30 juni 2015 afgeschaft.

De transitievergoeding heeft het overgenomen

Op het moment dat de ontslagvergoeding werd afgeschaft werd de transitievergoeding in het leven geroepen als vervanger. De transitievergoeding is een stuk lager dan de ontslagvergoeding. Voor de eerste tien jaren die de werknemer in dient van het bedrijf is geweest wordt er per dienstjaar een bedrag geboden dat ongeveer gelijk is aan 1/3 van het maandsalaris. Voor alle extra jaren die de werknemer in dienst is geweest wordt er een bedrag geboden dat ongeveer gelijk is aan de helft van het maandsalaris. Werknemers die de leeftijd van vijftig jaar zijn gepasseerd krijgen over deze jaren niet de helft maar een heel maandsalaris per jaar dat zij langer dan tien jaar in dienst zijn geweest.

De regeling voor kleinere ondernemingen

Er zijn wel uitzonderingen op de regel en deze zijn er voor de kleinere ondernemingen. Bedrijven die minder dan 25 personen in dienst hebben worden gezien als kleine onderneming en voor deze bedrijven wordt er geen verhoging meegerekend die voor ondernemingen met meer dan 50 medewerkers wel geldt. Daarnaast is het zo dat voor deze bedrijven de dienstjaren voorafgaande aan 1 mei 2013 niet hoeven worden meegerekend voor het bepalen van de transitievergoeding. Hierdoor vallen de ontslagvergoedingen, dus de transitievergoedingen, nu veel lager uit dan vóór juli 2015.

Direct hulp bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost 

Wanneer krijgt u een transitievergoeding?

Wanneer u op staande voet wordt ontslagen of wanneer u zelf ontslag neemt heeft u in geen geval recht op een transitievergoeding. Bent u in dienst van uw werkgever en presenteert deze u een vaststellingsovereenkomst? Dan heeft u in de meeste gevallen wel recht op deze vergoeding, ook wanneer er geen vast contract bestaat. De reden van ontslag is ook niet relevant, met uitzondering van ontslag op staande voet, en ook bij een contract voor bepaalde tijd die op het punt staat om af te lopen kunt u recht hebben op een transitievergoeding. Uiteraard kunnen wij dit voor u controleren.

Kunt u een hogere transitievergoeding krijgen?

Is de reden van uw ontslag discutabel of heeft uw werkgever zich onredelijk tegenover u gedragen? Dan kan het zijn dat u een hogere vergoeding kunt krijgen. Lees meer over in het artikel hoogte ontslagvergoeding bij vaststellingsovereenkomst en bruto netto vergoeding. De transitievergoeding is in principe standaard, maar er zijn wel situaties te bedenken waarin u een hoger bedrag zou kunnen krijgen. Uiteraard kunnen wij u hierin adviseren en proberen om voor u een hoger bedrag voor de transitievergoeding te realiseren.