Opzegtermijn in vaststellingsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staat een opzegtermijn weergegeven. Wanneer het arbeidscontract wordt beëindigd, dan blijft deze actief zolang de opzegtermijn nog loopt. In deze periode ontvangt u immers ook nog loon van uw werkgever en in deze periode worden er nog vakantiedagen en vakantiegelden opgebouwd. Dit betekent uiteraard ook dat u de opzegtermijn nog doorwerkt, zoals u dit gewoonlijk ook zou doen voor de werkgever. De tijd tussen het vallen van de beslissing dat u ontslagen zal worden en de dag dat het ontslag daadwerkelijk plaats zal vinden is de opzegtermijn.

De opzegtermijn moet in de vaststellingsovereenkomst staan

Wanneer u afspraken met uw werkgever overeen komt betreffende het ontslag, dan is het belangrijk dat de opzegtermijn ook wordt vastgelegd in dit document. Een vaststellingsovereenkomst bevat alle afspraken die over het ontslag zijn gemaakt tussen u als werknemer en uw werkgever. De opzegtermijn is hier onderdeel van.

De wettelijke opzegtermijn

In Nederland kennen we een zogenaamde wettelijke opzegtermijn. Dit wil zeggen dat er een termijn wordt gesteld die in verhouding staat tot het aantal jaren dat iemand in dienst is geweest. Wanneer u korter dan 5 jaar in dienst bent geweest, dan is de wettelijke opzegtermijn 1 maand. De wettelijke opzegtermijn is 2 maanden wanneer u tussen de 5 en de 10 jaar in dienst bent geweest. Heeft u tussen de 10 en de 15 jaar onafgebroken bij uw werkgever gewerkt? Dan geldt er een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden. Tot slot geldt er een wettelijke opzegtermijn van 4 maanden wanneer u langer dan 15 jaar voor uw werkgever heeft gewerkt.

Het UWV houdt de wettelijke opzegtermijn aan

Wanneer u afspraken gaat maken met uw werkgever, om vast te leggen in de vaststellingsovereenkomst, dan is de opzegtermijn een belangrijk punt om rekening mee te houden. U wilt waarschijnlijk in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Daarbij is het prettig dat de WW-uitkering ingaat vanaf het moment dat uw loon ophoudt. Het UWV houdt de wettelijke opzegtermijn aan voor het starten van de WW-uitkering. Stel dat u 15 jaar voor uw werkgever heeft gewerkt, dan is de wettelijke opzegtermijn dus voor de WW-uitkering 4 maanden. Wanneer u met uw werkgever in de vaststellingsovereenkomst een opzegtermijn van een maand afspreekt, dan betekent dit dat u een paar maanden zonder inkomen moet overbruggen. Het is daarom belangrijk dat u er goed op let dat de wettelijke opzegtermijn gelijk is aan de opzegtermijn die u afspreekt met de werkgever wanneer u niet zonder inkomen kunt of wilt zitten.

De ontslagvergoeding kan dit ook goedmaken

Het komt ook voor dat er een hogere ontslagvergoeding wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst, zodat u met dat bedrag de eventuele maanden zonder inkomen kunt overbruggen. Dit is uiteraard ook een mogelijkheid. Het is aan u als werknemer om hiermee akkoord te gaan of niet. U bent namelijk niet verplicht om akkoord te gaan met de afspraken die worden vermeld in de vaststellingsovereenkomst. U kunt, indien gewenst, ook een tegenvoorstel neerleggen bij de werkgever.

Laat uw vaststellingsovereenkomst kosteloos controleren

vso checkDe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend. Wilt u weten of de juiste opzegtermijn staat weergegeven in de vaststellingsovereenkomst of wilt u deze  laten controleren op correctheid? Upload uw overeenkomst voor een gratis controle.

.