De ontslagprocedure via de kantonrechter

Als u met ontslag te maken krijgt, dan is dit natuurlijk bijzonder vervelend. Veel mensen krijgen vroeg of laat eens met ontslag te maken, maar het gebeurt gelukkig niet dagelijks. Het feit dat de meeste mensen het niet heel vaak meemaken betekent ook dat het ontslag veel vragen op kan wekken. Natuurlijk kunnen er verschillende redenen zijn voor een werkgever om u te ontslaan. Hier gaan wij graag eens wat verder op in.

Waarom kunt u worden ontslagen?

In de meeste gevallen weet u zelf waarom u ontslagen wordt, maar het komt ook voor dat u zelf totaal geen idee heeft waarom u het bedrijf dient te verlaten. Er kunnen meerdere redenen zijn voor een ontslag. Wij kunnen u niet alle redenen geven, want dit zijn er gewoonweg teveel, maar wij kunnen u wel de meest voorkomende redenen geven. De meest voorkomende redenen voor het ontslag van een werknemer zijn de volgende:

Reorganisatie en bedrijfseconomisch ontslag
• (Langdurige) arbeidsongeschiktheid
Disfunctioneren
• Een verstoorde arbeidsrelatie.
Ontslag op staande voet

Uiteraard mag een werkgever u niet zomaar ontslaan. Hier moet een gegronde reden voor zijn. Wanneer u op de ontslagredenen klikt, dan komt u op een pagina terecht waarop u meer informatie vindt over de betreffende ontslagreden en de voorwaarden die hieraan worden gesteld.

Diverse ontslagprocedures

Er bestaan meerdere ontslagprocedures en iedere procedure heeft een eigen werking. Niet iedere ontslagprocedure is geschikt voor elke situatie. Er kan bijvoorbeeld ontslag plaatsvinden via de kantonrechter, waarbij de kantonrechter dus uiteindelijk bepaalt of de werknemer de baan zal verliezen of niet. Andere ontslagprocedures zijn bijvoorbeeld die van ontslag op staande voet en die van het ontslag via een ontslagvergunning van het UWV. Daarnaast is er nog het ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij er wordt onderhandeld tussen de werkgever en de werknemer over het ontslag. De gemaakte afspraken worden dan in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Meer informatie over de ontslagprocedures

U kunt op diverse genoemde ontslagprocedures klikken om op de pagina te komen waarop wij u nader informeren over de betreffende ontslagprocedure en hoe deze procedure in grote lijnen zal verlopen. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie of advies.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat uw overeenkomst gratis controleren.

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u binnen 20 minuten terug.