Ontslag door verstoorde relaties

Een verstoorde arbeidsrelatie heeft een heel vervelende invloed op het werk. De werknemer voelt zich vaak niet meer prettig in het werk en ervaart een negatieve werksfeer, waardoor de productiviteit vaak achteruit gaat. De werkgever kan bij een verstoorde arbeidsrelatie ook willen dat de werknemer vertrekt. Er kan dan ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie ter sprake komen.

Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie?

Er kunnen meerdere situaties voorvallen die ervoor zorgen dat er een verstoorde arbeidsrelatie ontstaat. Dit kan eigenlijk al ontstaan vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt, maar dit kan ook pas later ontstaan, door een bepaalde gebeurtenis bijvoorbeeld. In vrijwel alle gevallen is het zo dat er zaken ‘botsen’, waardoor de samenwerking gewoonweg niet soepel meer verloopt. Het kan zijn dat een werknemer absoluut niet overweg kan met een nieuwe leidinggevende, maar het kan ook zijn dat de werknemer een totaal andere kijk heeft op de manier waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en hierin gewoon de eigen gang gaat, tegen de wil van de werkgever in. Het kan ook zijn dat de persoonlijkheden van de werkgever en de werknemer botsen, waardoor er snel discussies ontstaan. Zo zijn er nog tal van situaties waarin er kan worden gesproken van een slechte onderlinge relatie, ofwel een verstoorde arbeidsrelatie.

Mag u zomaar worden ontslagen wegens een verstoorde arbeidsrelatie?

Een werkgever mag een werknemer nooit zonder goede reden ontslaan en er is altijd een goede onderbouwing nodig voor het ontslag. Wanneer het gaat om ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie, dan moet de werkgever bepaalde zaken kunnen aantonen om het ontslag daadwerkelijk te mogen geven aan de werknemer. De volgende zaken moeten worden aangetoond:

• Een bewijs dat de arbeidsrelatie niet meer te herstellen is.
• Een bewijs dat de werknemer is geholpen om de arbeidsrelatie te verbeteren.
• Een bewijs dat er stappen zijn ondernomen om zaken te verbeteren, bijvoorbeeld het inschakelen van een mediator.
• Een bewijs dat er geen andere functiemogelijkheden binnen de onderneming beschikbaar zijn voor de betreffende werknemer.
• Een bewijs dat de arbeidsrelatie daadwerkelijk verstoord is.

Het ontslag bij de kantonrechter regelen

Heeft de werkgever meerdere pogingen gedaan om de arbeidsrelatie te verbeteren dan wel te herstellen en is dit niet gelukt? Is er daarnaast ook geen mogelijkheid om de werknemer in een andere functie binnen het bedrijf te plaatsen, waarbij er minder conflicten zullen ontstaan? Dan kan het ontslagverzoek worden ingediend bij de kantonrechter. Deze kan de arbeidsovereenkomst beëindigen, maar deze kan ook besluiten dat de beide partijen nog niet voldoende hebben gedaan om zaken te verbeteren. Het is dan ook wellicht een betere, en zeker een goedkopere, optie om te kijken of er een vaststellingsovereenkomst kan worden opgesteld.

Een vaststellingsovereenkomst opstellen

Er kan ook worden geprobeerd om tot een akkoord te komen tussen de werkgever en de werknemer, waardoor er uiteindelijk kan worden gesproken van een ontslag met wederzijds goedvinden. In dit geval wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de onderlinge afspraken worden opgenomen.

Ontslag wegens disfunctioneren

Bij een verstoorde arbeidsrelatie kan er ook sprake zijn van disfunctioneren. Zoals we eerder hebben aangegeven komt het vaker voor dat een verstoorde arbeidsrelatie zorgt voor een afname van de productiviteit, waardoor de werknemer niet meer naar behoren functioneert. Andersom geldt dit precies zo. Wanneer een werkgever van mening is dat een werknemer onvoldoende functioneert, en de werknemer kan zich hier niet in vinden, dan ontstaat er al snel een verstoorde arbeidsrelatie. Deze twee zaken kunnen dan ook oorzaak en gevolg zijn, en er kan een zogenaamde versterking plaatsvinden. Wij verwijzen u dan ook graag naar onze informatie over ontslag wegens disfunctioneren of ontslag via vaststellingsovereenkomst.